Search form

SAN MATEO 18:20

20Te núu úú tnàhá‑ndó àdi úní tnàhá‑ndó nǐ natacá‑ndó ɨ̀ɨⁿ xichi cuendá sá ñúhú ìní ñáhá‑ndó xìi‑í, te xíáⁿ ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑í xii‑ndo —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index