Search form

SAN MATEO 18:5

5Te nchaa ñáyiu na quèheⁿ cuendá ɨɨⁿ landú dàtná té lǐhli‑a cuèndá sá cúú ìní ñáhǎ‑yu xii‑í ñá, te cada iní‑yu sá yǔhú ní queheⁿ cuèndá‑yu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index