Search form

SAN MATEO 19:23

23Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá:

—Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ǐo úhú quɨ́ndáá iní ñaha cuè ñáyiu cuica xìi Yá Ndiǒxí cuèndá ndɨ́hu ndaha ñàha‑gá xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index