Search form

SAN MATEO 2:2

2Te ndùcu tnúhu‑güedé núú ñǎyiu ñuú‑áⁿ, te xǎhaⁿ‑güedě:

—¿Vá cúndèe iní‑ndó càchí tnúhu‑ndo ndèé ndécú těe quɨndaha ñàha xii ñáyiu isràél‑ǎⁿ? Chi ní xiní‑ndɨ́ ní quene chódíní‑dě ndàa xio nacuáa quène nchícanchii, núu xíǎⁿ véxi‑ndɨ́ chi cuìní‑ndɨ́ quiní‑ndɨ́‑dé te chiñuhu‑ndɨ̌‑dé —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index