Search form

SAN MATEO 2:20

20—Véxi tucu‑í càchí tnúhu‑í xii‑n sǎ ndácǒo‑n, te núhú‑n ndɨ̀hɨ Jesús ndɨhɨ nǎná‑gǎ ñuú cue ñaní tnáhá‑n ñǎyiu isràél cundecu‑ndo, chi sa ní xíhí cue tée cuìní cahni ñaha xìi Jesús ní cùu —cachí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi té Chèé núú sàní‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index