Search form

SAN MATEO 21:5

5Chí cǔñaha cuè ñáyiu ñuú Sìón ná cádá cuèndá‑yu, chi véxi tée yɨ̀ndaha ñaha xií‑yu yòdo‑dé ɨɨⁿ bǔrru lǐhli déhe ɨɨⁿ bǔrru quɨtɨ sa xìdo,

te cùu‑dé ɨɨⁿ tée ío ndàhú iní‑xi.

Duha ní chídó tnùní ɨɨⁿ tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǔú tùtú‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index