Search form

SAN MATEO 23:1

Jèsús càháⁿ‑gá cuèndá cue tée cùu fariséú ndɨhɨ cuèndá cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu

(Mr. 12:38-40; Lc. 11:37-54; 20:45-47)

1Te Jèsús ní cáháⁿ ndodo‑gá núú nchàa ñáyiu, ndɨhɨ núú cuè tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te xǎhaⁿ‑gǎ:

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index