Search form

SAN MATEO 23:21

21Te nchaa ñáyiu ducaⁿ càcunehe veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu te ñá dɨ́ú mèe‑ni veñúhu càcu nehé‑yu òré ducaⁿ càháⁿ‑yu, chi tnàhá‑ni Yá Ndiǒxí Yaá cúú cuèndá veñúhu‑áⁿ cácú nèhé‑yu òré ducaⁿ càháⁿ‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index