Search form

SAN MATEO 23:25

25’Te nchòhó cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, ndɨhɨ nchòhó cue tée cùu fariséú, cùu‑ndo cue tée ío dàndahú méé‑xí sǎ quídé ndǎá te ñá ndàá sá quídé ndǎá‑ndó. Te ndàhú ní cuu‑ndo chi cùu‑ndo datná cue ñáyiu nàquete sátá‑ni tàsáⁿ ndɨhɨ sátá‑ni cǒhó te xɨtɨ́‑xi càndehe caduha‑ni. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑ndo chi mee‑ni sǎ ndécú ndɨ̀hɨ tnaha ñáyiu‑ndo ñùhu iní‑ndó, te nándɨ dàndahú‑ndǒ‑yu te quèheⁿ‑ndo sá ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index