Search form

SAN MATEO 24:30

30nàcuáa cutnùní iní ñáyiu sá sà véxi yúhú Tée cùu ñaní tnáhǎ‑yu nchaá‑yu. Te cue ñáyiu nɨhìí ñuyíú ndǎhyú‑yu sá ndɨ̀hú iní‑yu òré ducaⁿ càda‑xi, te nchaá‑yu quiní ñáhǎ‑yu xii‑í quee‑í andɨu quìxi‑í ichi xɨtɨ́ vícó, te quiní‑yu sá ǐo càhnu cuu‑í, te quìde‑í nchaa sá vǎha.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index