Search form

SAN MATEO 28:15

15Te cue sandàdú‑áⁿ nǐ queheⁿ cuèndá‑güedé díhúⁿ, te ní xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé te ní cáháⁿ‑güedé nàcuáa ní xáhaⁿ cuè tée‑áⁿ cǎháⁿ‑güedé. Te nchaa ñáyiu isràél ní níhǐ‑yu tnúhu ní cáháⁿ‑güedé‑áⁿ, te dɨu‑ni tnúhu‑áⁿ càháⁿ‑yu ndéé vitna.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index