Search form

SAN MATEO 3:11

11Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ yǔhú dácuàndute‑í mee‑ni ñǎyiu ní dáñá nchàa ichi cuehé ichi duha. Dico nchìcúⁿ tucu ɨngá tée véxi, te tée‑áⁿ taxi‑dé Espíritú Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ‑ndo. Te cùu‑xi datná ɨɨⁿ ñuhú, chi ndada ndoo ndada nine‑xi iní‑ndó. Te tée‑áⁿ ǐo‑gá cúnùu‑dé dàcúúxí yǔhú, chi yúhú cúù‑í ɨɨⁿ tée duuⁿ duuⁿ ñá túú tàú cuita nehe ni chàú‑dé dico quìde‑í chìuⁿ‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index