Search form

SAN MATEO 4:9

9Te ní xáhaⁿ‑xi xìi‑gá:

—Te núu yòhó ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑n nǔù‑í chiñuhu ñaha‑n xìi‑í ñá, te taxi cuèndá‑í nchaa sá nǐ dánèhé ñáhà‑í‑a cuu cuèndá‑n —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index