Search form

SAN MATEO 6:26

26Te chí cádá cuèndá sá ncháá quɨ̀tɨ ndava ñá túú tnàhí ná xítú‑güèdɨ, te ni ñà túú ndèé cuáháⁿ‑güedɨ nàtahu‑güedɨ, te ni ñà túú nǎ nátàxúha‑güedɨ, te ni ñà túú ndèé cáá yàcá‑güedɨ, chi mee Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu xito ñaha‑gá xii‑güedɨ nìhí‑güedɨ sá xéxí‑güèdɨ. Te núu cue quɨtɨ‑áⁿ ducaⁿ xìto ñaha‑gá xii‑güedɨ, ¡te uuⁿ‑gá xító ñàha‑gá xii nchòhó, chi nchòhó ío‑gá cúnùu‑ndo dacúúxí cuè quɨtɨ‑áⁿ!

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index