Search form

SAN MATEO 6:3

3Te nchòhó òré chíndèe‑ndo ñáyiu ndàhú, te cuěi ñáyiu ío‑gá váha ndècu ndɨhɨ‑ndo dico vá cǔñaha‑ndo sǎ dúcáⁿ chìndee‑ndo cue ñáyiu ndàhú‑áⁿ, te ni cuè dava‑gá ñáyiu vá cǔñaha‑ndo.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index