Search form

SAN MATEO 9:31

31Te cue tée‑áⁿ òré ní ndee‑güedé núú ndécú Jèsús, te ní ngüíta‑ni‑güedé ní cani‑güedé cuèndú núú ñǎyiu nàcuáa ní quide ñaha‑gǎ xii‑güedé. Te nchaa dava‑gá ñuú cáá yàtni xíáⁿ nǐ sáháⁿ‑güedé ní cani‑güedé cuèndú núú ñǎyiu nàcuáa ní quide ñaha Jèsús xii‑güedé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index