Search form

ROMANOS 10:18

18Te vá cúú cǎháⁿ‑ó sǎ ñà túú ní nǐhí ñǎyiu isràél tnúhu‑gá, chi nchaá‑yu ní níhǐ‑yu tnúhu‑gá, chi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi:

Cue tée ní cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ní cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá núú ñǎyiu,

te tnúhu‑áⁿ nǐ xíté nuu‑xi nɨhìí ñuyíú.

Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index