Search form

ROMANOS 2:4

4Te ñá túú cùu váha iní‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí cúndàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo, te ni ñà túú cùu váha iní‑ndó sǎ ǐo cuìní‑gá cada càhnu iní‑gá nchaa sá ñà túú vǎha quìde‑ndo, te ni ñà túú quìde cuendá‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí quídé vǎha ñaha‑gǎ xii‑ndo cuèndá cuìní‑gá sá nchòhó ndixi túu iní‑ndó sǎ ñà túú quìde váha‑ndo ndècu‑ndo.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index