Search form

ROMANOS 3:27

27Te vitna vá càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu‑o cuendá sá ñà túú‑gǎ cuéchi‑o ndècu núú Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ ñà túú‑gǎ cuéchi‑o ndècu núú‑gǎ cuèndá sá sàndáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú, te ñá dɨ́ú sǎ cuèndá nchaa tnúhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index