Search form

ROMANOS 5:10

10Te cútnàhá ñá túú tnàhá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Yá Ndiǒxí ní cùu ní xíhí Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú Děhe‑gá cuèndá cuu váha iní ñáhá‑gǎ xii‑o, te ducaⁿ te nduu táhú‑ó cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ cuèndá sá nǐ ndoto Xítohó Jesucrìstú.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index