Search form

ROMANOS 6:1

Ñáyiu ñá túú‑gǎ ndécú ìchi cuehé ichi duha ndècú‑yu cuèndá Xítohó Jesucrìstú

1Te sá dúcáⁿ quìde Yá Ndiǒxí, te vá cání ìní‑ó cànchicúⁿ nihnu‑ni‑o ìchi cuehé ichi duha, chi ñá dɨ́ú sǎ cánchǐcúⁿ nihnu‑o ìchi‑áⁿ te ngóo càni iní‑ó sǎ ǐo‑gá cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑o.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index