Search form

ROMANOS 6:13

13Te vá dáñá‑ndó tàxi tnuní ñáhá nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá‑ǎⁿ xii‑ndo cuèndá sá vǎ cádá‑gǎ‑ndó, te chí dáñá ná tàxi tnuní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo, te chí dáñá ná chìndee ñaha‑gá cada‑ndo mèe‑ni sá vǎha, te ducaⁿ te cada iní‑ndó sǎ cúú‑ndó dàtná ñáyiu ní xíhí te ní ndoto ndècu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index