Search form

ROMANOS 8:32

32Te Yá Ndiǒxí ñá túú ní cùdíi iní‑gá Déhe‑gá sá cùú‑gá cuèndá nchaa nchoo ñǎyiu xǐndecu ñuyíú‑a, te sá dúcáⁿ ndèé Déhe‑gá ñá túú ní cùdíi iní‑gá xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ táxí‑gǎ nchaandɨ túhú sá xíní ñùhu‑o.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index