Search form

ROMANOS 8:34

34Te vá yǒo ɨɨⁿ ndacu daquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá xìi‑o núú ùhú núú ndàhú, chi Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá te ní ndoto‑gá, te cuándaa‑gá núú ndécú Dǔtú Ndiǒxí núcǒo‑gá xio cùha‑gá, te ducaⁿ ǐo cùnuu‑gá, te yàcáⁿ càháⁿ ndàhú‑gá núú Dǔtú Ndiǒxí cuèndá‑ó.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index