Search form

Aposolo 10

Aŋelo âlâŋe Konelio tetewaŋgiop.

1Kaisaria kapiân lok âlâ manop, kutŋe Konelio, yâhâmâ Roma yeŋgât hep bero ya yeŋgât kunŋe. 2Yâkŋe hep torehenlipŋe orowâk Anitâ mepaem tem lâuwaŋgim manminiwi. Otmu yâkŋe Yura lohimbi umburuk manminiwi ya yeŋgât tepŋe nâŋgâyiŋgim Anitâ ulitgum tânyongominiop. 3Yawu otmâ manminiop gârâmâ hilâm âlâen emetsâpŋe otmu yan Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe biwiŋe mem purik pilâmu aŋelo âlâŋe tetewaŋgim kutŋan kunop. 4Kunmu pârâk pilâm ekmâ sâop. “Kutdâ girawu?”

Sâmu sâop. “Gâŋe Anitâ tem lâuwaŋgim lohimbi umburuk manmai ya tânyongom gat. Yakât otmâ Anitâŋe nâŋgâhihimu âlepŋe otmap. 5-6Yakât otmâ yuwu sâmune nâŋgâ. Lok âlâ, kutŋe Simon Petoro sâm, yâkŋe Yopa kâpiân nambeŋe orop im mansawot. Otmu nambeŋahât emet ya saru ginŋan tap yan lok hâŋgânyongorâ ari Simon Petoro dâim takanomai.” 7Yawu sâm ekum pilâm ba ariop. Arimu Konelioŋe hoŋ bawayâhâtŋe lok yâhâp otmu hep bero âlâŋe Anitâhât denŋe lâum manminiop ya ekyongomu gawi. 8Gaŋetâ aŋeloŋe tetewaŋgim den ekuop ya ekyongom hâŋgânyongomu Yopa kapiân ariwi.

Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe Petoro biwiŋe mem purik pilâmu kulem âlâ tetemu ehop.

9Ari mâtâwân im yahatmâ yapâ sâwi yaŋak hilâm kârikŋan Yopa kapiân ba takawi. Aiop, sâp yan Petoroŋe Anitâ ulitguwe sâm emet biwiŋe âlâen yâhâop. 10Anitâ ulitgum tatmu po waŋgiop. Yakât otmâ imbi tatbi ya ekyongomu sot uŋetâ siop. Yawu otŋetâ Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe biwiŋe mem purik pilâmu yuwu ehop. 11Himbim pâroŋ sâmu aŋelo âlâŋe wahap âlâ kundupdâek pato yawuya kunŋe mem menduhum katmu hânân giop. 12Yakât biwiŋan soŋgo, hambe, nâi topŋe topŋe, neneŋe ki neneŋe katyehop ya tatmu ehop. 13Gemu yan Kutdâŋe Petoro kunmâ yuwu sâm ekuop. “Wa, Petoro. Yu kum ne.”

14Sâmu sâop. “Kutdâ yu ki nembom. Ki neneŋe bâleŋe sâmain yuwuya âlâ ki neman.”

15Sâmu sâop. “Yu kum ne sâm ekgohoan yukât ki hâkâŋ otmâ pilâwuat.” Yawu sâop. 16Den ya kalimbuŋe ekum yakât kakŋan aŋelo yaŋe mem himbimân yâhâop.

17-18Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe Petoro biwiŋe mem purik pilâmu kulem tetemu ehop yakât topŋe nâŋgâm koahop. Nâŋgâm koakmâ tatmu Koneliohât hoŋ bawalipŋaŋe Yopa kapiân taka Simongât emet mem tetem gahatŋan kinmâ den sâwi.

19Yâhâ Petoroŋe kulem tetemu ehop yakât nâŋgâm koakmâ tatmu Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe yuwu sâm ekuop. “Naŋgat. Lok kalimbu gâ pâingekmâ takai. 20Yakât otmâ orowâk arine sâm ekgohoŋetâ gâŋe ki nâŋgâm kiwiliŋ otbuat. Yahatmâ gem yek.” 21Yawu sâmu Petoroŋe yahatmâ gem yekmâ “Wongât takai?” sâm âiyongop.

22Sâmu sâwi. “Topŋe yuwuhât takain. Hep bero kunnenŋe, kutŋe Konelio, yâkŋe Anitâ mepaem manmu nâŋgâwaŋgimu ârândâŋ otmap. Otmu Yura ambolipŋaŋe yâkât nâŋgâŋetâ yahatmap. Aiop, yâhâlen Anitâhât aŋelo âlâŋe tetewaŋgim yuwu sâm ekuop. “Lok âlâ, kutŋe Simon Petoro sâm, yâkŋe taka den âlâ ekgohoâkgât naŋgan. Yakât otmâ lok hâŋgânyongorâ ari dâim takaŋetâ den ekgohowuap.” Yawu sâm ekuop yakât otmâ hâŋgânnongomu takain.” 23Yawu sâŋetâ Petoroŋe dâiyekmu emelan yâhâ iwi.

Petoroŋe Konelio ari ehop.

Emet haŋ sâmu yahatmâ Yopa kapi ambolipŋe Yesuhâlen biwiyeŋaŋe kepeim manbi yâk orowâk ariwi. 24Mâtâwân ari im yahatmâ yapâ sâwi yaŋak Kaisaria kapiân ba takawi. Otmu Konelioŋe bukulipŋe otmu hep torehenlipŋe meyekmu ya yeŋgât mambotmâ tatŋetâ takawi. 25Takaŋetâ Konelioŋe Petoroŋe ekmâ gem lâum parahum heroŋe nâŋgâwaŋgim mepaeop. 26Yawu otmu Petoroŋe yuwu sâm ekuop. “Anitâ konok mepaenomgât dop tap. Yakât otmâ nâ wongât mepaeneksat? Nâ lok gâ yuwuya.

27Yawu sâm ekumu emelan yâhâ menduhuakmâ tatbi ya yuwu sâm ekyongop. 28“Yeŋe Yura nengât topnenŋe naŋgai. Nenŋe yen pâku lohimbi yekmâ betyiŋgimain. Otmu nenŋe yen orop tatnomgât dop âlâ ki tap. Yakât samut kârikŋe tap. Yakât otmâ nâŋe pâku lok yekmâ bâleŋe sâm nâŋgâyiŋgimune gemap. Yawu nâŋgâyiŋgim gaman yamâ yâhâlen Anitâŋe “Yawu ki nâŋgâwuat” sâm yakât topŋe eknohop. 29Yakât otmâ Konelioŋe lok hâŋgânyongomu nâhâlen ariwi yan yekmâ ki pâpguwan.” Yawu sâm Konelio yuwu sâm âikuop. Wongât dâinekŋetâ takain yukât sârâ nâŋgâwe.” Yawu sâm Konelio âikuop.

30Yawu sâm âikumu Konelioŋe yuwu sâm ekuop. “Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe biwine mem purik pilâmu kulem âlâ tetemu ekban yapâek manmâ gamunŋe hilâm imbât pesuk yap. Ya ekgohomune nâŋgâ. Hilâm âlâen emetsâpŋe Anitâ mepaem tatmune lok âlâ, hâk katipŋe laŋinŋe orowâk, yâkŋe tetenihim yuwu sâm eknohop. 31“Anitâ mepaem mandâ nâŋgâhihimu ârândâŋ otmap. Otmu lohimbi umburuk mansai ya tânyongomat yakât nâŋgâmu âiloŋgo otmap. 32Lok âlâ, kutŋe Simon Petoro sâm, yâkŋe Yopa kapiân nambeŋe orop im mansawot. Nambeŋaŋe bulimakao hâkŋe gahaem yu ya gârem katmu puluhumai yâkât emet saru ginŋan tap. Yakât otmâ lok hâŋgânyongorâ ari Simon Petoro yan tap ya dâim takanomai.” 33Yawu eknohomu sâm nâŋe lok yu hâŋgânyongomune gâhâlen ari dâihekŋetâ orowâk takai. Gâŋe takarâ biwine heroŋe oap. Yakât otmâ gâŋe Kutdâhât den sârâ nâŋgâne.” Yawu sâop.

34Yawu sâmu Petoroŋe yuwu sâop. “Anitâŋe lok nengât orotmemenenŋahât nâŋgâmu yâhâwe gewe ki otmap ya yiwereŋe nâŋgâm heŋgeŋguan. 35Otmu lohimbi komotŋe komotŋe hânŋan kulemŋan manmâ arai ya yeŋgât nâŋgâmu yâhâwe gewe ki otmap. Lohimbi âlâ me âlâŋe Anitâ ewe katmâ tem lâuwaŋgim manmai yâhâmâ meyekbuap. 36Yâkŋe nanŋe Yesu Kiristo hâŋgângumu ge Yura lok nengâlen teteop. Yawu gârâmâ Yesuŋe Yura lohimbi nengâlâk ki giop. Nen Yura lohimbi otmu yen pâku lohimbi kerek nengât kunnenŋe tatmâ tihitnenŋe otbisâp yakât den pat âlepŋe kâsikum ningim manmâ gaop ya naŋgai. 37-38Otmu nenŋe orotmeme bâleŋe bet pilâm Anitâhâlen biwinenŋaŋe kepeim manŋet sâm Yoaneŋe den eknongom toen katnenekmâ manop. Sâp yapâek Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe Yesu Nasaret kapi amboŋe mâmâŋe otbaŋgimu Galilaia otmu Yuraia hân nombot nombot yâhâm gem kulem topŋe topŋe memu ekmunŋe âlâ kândâkdâ otminiop. Satangât weke bâleŋaŋe lohimbi mem mâŋgâeyekbi ya Yesuŋe watmâ heŋgemyongom manop. 39Yâkŋe Yerusalem kapi pato otmu kapi tipi tapi Yuraia hânân tatmâ arap yan yâhâm gem yu ya olop miop ya ekbin. Yawu gârâmâ Yura papatolipnenŋe yeŋgât sâtgât otmâ Yesu howanân kuŋetâ muop. 40Mumu hanguŋetâ hilâm kalimbu pesuk sâmu Anitâŋe mumuŋambâ mem yahalop. 41Mumuŋambâ mem yahatmu lok ihilâk ki teteyiŋgiop. Mumuŋambâ yahatmâ nenâk teteningimu eknom ya emet inânŋan Anitâŋe sâm kalop. Yakât otmâ nengâlen tetemu orowâk tatmâ sot nem den alahu gulahu otbin. 42Yâhâ lohimbi emelâk muwi, me sâp yiwereŋe mansain, me hâmbâi tetem mannomai nen kerek den âiân katnenekmâ den sâm hâreningiwuap ya Anitâŋe Yesu Kiristo sâm waŋop. Yawu gârâmâ sâm hâreningiwuap yakât topŋe otmu ikŋe den pat âlepŋe ya lohimbi hânŋan kulemŋan manmâ arai ya yeŋgâlen ari ekyongomunŋe nâŋgâŋetgât Yesuŋe nep sâm ningiop. 43Emelâk embâŋâmbâek Anitâhât poropetelipŋaŋe Yesuhât nâŋgâm den yuwu kulemguwi.

Lohimbi âlâ me âlâŋe Anitâhât nanŋahâlen biwiyeŋaŋe kepeim mannomai ya yeŋgât tosa pilâyiŋgiwuap.” Yawu kulemguwi tap.”

Petoroŋe den yawu sâm ekyongop.

Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe pâku lohimbi mâmâŋe otyiŋgiop.

44Petoroŋe yawu sâm ekyongomu nâŋgâŋetâ Anitâŋe ikŋe Wâtgât mâmâŋahât Heak hâŋgângumu yâk yeŋgâlen giop. 45-46Ge mâmâŋe otyiŋgim nimbilamyeŋe mem purik pilâyiŋgimu den sâsâŋe ki sâsâŋe sâm Anitâ mepaewi. Aiop, Yura lohimbi, Yopa kapiân manmâ Yesuhâlen biwiyeŋe katbi yaŋe Petoro betŋan sâŋetâ Kaisaria takawi. Yâhâ pâku lohimbiŋe den sâsâŋe ki sâsâŋe sâm Anitâ mepaewi ya lohimbi takawi yaŋe yekŋetâ âlâ kândâkdâ otmu yuwu sâwi. “Anitâŋe ikŋe Wâtgât mâmâŋahât Heak hâŋgângumu ge pâku lohimbi yu mâmâŋe otyiŋgimu ekmunŋe âlâ kândâkdâ oap.”

47Yawu sâŋetâ Petoroŋe sâop. “Emelâk Anitâŋe Wâtgât mâmâŋahât Heak hâŋgângumu ge nen mâmâŋe otningiop yakât dopŋeâk pâku lohimbi yu yeŋgâlen hâŋgângumu ge mâmâŋe otyiŋgimu yeksain. Yakât otmâ toen mem katyeknomgât dop tap.” 48Yawu sâm ekyongomu yâkŋe Yesuhât kulân pâku lohimbi ya toen mem katyekbi. Yakât otmâ Petoro alitŋetâ yâk orowâk tipiŋe tatmâ Yesu Kiristohât den kâsikum yiŋgiop.