Search form

Aposolo 11

Petoroŋe pâku lohimbi yeŋgât den pat aposolo ekyongop.

1Pâku lohimbiŋe Kiristohât den pat âlepŋe nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu yâkâlen biwiyeŋaŋe kepeiwi yakât den pat sâm haok tuhuŋetâ aposolo otmu Yura lohimbi nombotŋe Yesuhâlen biwiyeŋaŋe kepeim manbiŋe yakât den pat nâŋgâwi. Yawu gârâmâ nombotŋaŋeâmâ nâŋgâŋetâ bâleop. Yâkŋe yuwu nâŋgâmai. Pâku lok âlâ me âlâŋe Yesuhâlen biwiyeŋe katmâ yâkât komolân torokatne sâm otnomai yamâ aŋgoân hâkyeŋahât torehenŋan undip tuhuyiŋginom. Yawu nâŋgâwi. 2Yawu gârâmâ Petoroŋe Yerusalem kapiân yâhâmu lok yaŋe yuwu sâm ekuwi. 3“Gâŋe wongât pâku lohimbi yeŋgât emelan ari bâtyeŋambâ sot mem nion? Lok yaŋe hâkyeŋahât torehenŋan undip ki tuhuaŋgim mansai yakât nâŋgâmunŋe dondâ bâleap.” 4Yawu sâŋetâ Petoroŋe yu ya teteop ya topŋambâek yuwu sâm ekyongop.

5“Nâŋe Yopa kapiân ari Kiristohât den pat kâsikum yiŋgim manban. Otmu hilâm kârikŋan Anitâ ulitgum tatmune Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe biwine mem purik pilâmu yuwu ekban. Himbim pâroŋ sâmu aŋelo âlâŋe wahap âlâ kundupdâek pato yawuya kunŋe mem menduhum katmu gotnan giop. 6Gemu yuwu ekban. Yakât biwiŋan soŋgo, hambe, nâi topŋe topŋe, neneŋe ki neneŋe katyehop ya tatmu ekban. 7Tatmu ekban yan Anitâŋe nohonmâ yuwu sâm eknohop. “Petoro, yu kum ne.”

8Sâmu sâwan. “Kutdâ, yu ki nembom. Ki neneŋe bâleŋe sâmain yuwuya âlâ ki neman.”

9Yawu sâmune yan himbimâmbâ Kutdâŋe yuwu sâm eknohop. “Yu kum ne sâm ekgohoan yukât ki hâkâŋ otmâ pilâwuat.” Yawu sâop. 10Kutdâŋe den ya kalimbuŋe eknohomu yakât kakŋan aŋelo yaŋe mem himbimân yâhâop.

11Himbimân mem yâhâmu yanâk lok kalimbu Kaisaria kapi pilâm emet tatbanân taka yaehen kinbi. 12Taka yaehen kinŋetâ Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe yuwu sâm eknohop. “Orowâk arine sâm ekgohoŋetâ gâŋe ki nâŋgâm kiwiliŋ otbuat.” Yawu sâop. Otmu Yesuhât komot ya yeŋgâlen gâtŋe lok nombolân konok yaŋe betnan sâŋetâ Kaisaria kapiân orowâk ariwin.

Ari hep bero kunyeŋe yâkât emelan yâhâmunŋe den yuwu sâm eknohop. 13“Nâ emetnan tatmune aŋelo âlâŋe tetenihim yuwu sâm eknohop. “Lok âlâ, kutŋe Simon Petoro sâm, yâkŋe Yopa kapiân tap yakât otmâ lok hâŋgânyongorâ ari dâim takanomai. 14Dâim takaŋetâ yâkŋe gâ otmu hep torehenlipge den ekyongomu nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu Anitâŋe tosayeŋe pilâm manman kârikŋahât pat kuyiŋgimu mannomai.” Aŋeloŋe yawu sâm eknohop.” 15Konelioŋe yawu sâm eknohomu nâŋe Yesuhât den pat âlepŋe ekyongowan. Den ekyongomune emelâk Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heak nengâlen ge mâmâŋe otningiop yakât dopŋeâk yâk yeŋgâlen ge mâmâŋe otyiŋgiop. 16Yâk yeŋgâlen ge mâmâŋe otyiŋgiop ya ekmâ emet inânŋan Kutdâŋe den âlâ yuwu sâm eknongop ya nâŋgâmune teteop. Den eknongop yamâ yuwu. “Yoaneŋe lohimbi toen mem katyehop. Yawu gârâmâ lohimbiŋe nâhâlen biwiyeŋe katnomai yanâmâ Anitâŋe ikŋe Wâtgât mâmâŋahât Heak hâŋgângumune ge mâmâŋe otyiŋgiwuap.” Kutdâŋe yawu sâm eknongop. 17Otmu nenŋe Yesuhâlen biwinenŋe katmunŋe Anitâŋe ikŋe Wâtgât mâmâŋahât Heak nengâlen hâŋgângumu ge mâmâŋe otningiop yakât dopŋeâk pâku lohimbi yeŋgâlen hâŋgângumu ge mâmâŋe otyiŋgiop. Yawu gârâmâ Anitâŋe nâŋgân nâŋgân âlâ katbuap ya nâŋe kuwaŋgiwomgât dop âlâ ki tap. Yakât otmâ nâŋgâmune ârândâŋ oap.” Yawu sâm ekyongop.

18Petoroŋe yawu sâm ekyongomu nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu ki denŋe kakŋan sâwi. Yawu otmâ Anitâ mepaem yuwu sâwi. “Nâŋgâmunŋe âiloŋgo loŋgo oap. Nen Yura lohimbiŋe Yesu Kiristohâlen biwinenŋaŋe kepeim manmunŋe Anitâŋe manman kârikŋahât pat kuningimu tap. Yâhâ yakât dopŋeâk pâku lohimbiŋe yâkâlen biwiyeŋaŋe kepeim manŋetâ manman kârikŋahât pat kuyiŋgimu tap.” Yawu sâm Anitâ mepaewi.

Banawaŋe Antiok kapiân ari ya ambolipŋe Yesuhât den kâsikum yiŋgiop.

19Setepano kuŋetâ muop yan Yura yeŋgât papatolipyeŋaŋe Yesuhât komot yongom watyekŋetâ itoŋ galaŋ otmâ ariwi. Nombotŋe Poinike otmu Antiok kapiân ariwi. Yâhâ nombotŋe âlâmâ mâtuŋa âlâ, kutŋe Kipiro sâm, yan ariwi. Aŋgoân ariwi yaŋe Yesuhât den pat âlepŋe yamâ Yura lok imbi yawuâk ekyongowi. 20Yawu gârâmâ pâku lohimbi Kipiro otmu Kirene kapi ambolipŋe Yesuhâlen biwiyeŋaŋe kepeim manbi. Nombotŋaŋe kapiyeŋe pilâm Antiok kapiân ari Kutdâ Yesuhât den pat âlepŋe ya kapi ambolipŋe ekyongowi. 21Ekyongowi yan Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe mâmâŋe otyiŋgimu pâku lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe Yesuhât den pat âlepŋe ya nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu yâkâlen biwiyeŋaŋe kepeiwi.

22Yesuhâlen biwiyeŋaŋe kepeiwi yakât den pat ya sâm haok tuhuŋetâ Yerusalem kapiân arimu Yesuhât komotŋe nâŋgâm Banawa hâŋgânguŋetâ Antiok kapiân ariop. 23-24Ari Anitâŋe tihityeŋe otmu lohotŋan manbi ya ekmâ heroŋe nâŋgâyiŋgiop. Otmu Banawaŋe Yesuhâlen biwiŋaŋe tiŋâk kepeim tem lâuwaŋgim manminiop. Yakât otmâ Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe mâmâŋe otbaŋgimu pâku lohimbi yaŋe Kutdâhâlenâk biwiyeŋaŋe tiŋâk kepeim mannomaihât Yesuhât den kâsikum yiŋgim biwiyeŋe mem heweweŋ tuhuyehop. Yawu otmu lohimbi seseŋgâlâkŋe nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu Yesuhâlen biwiyeŋaŋe kepeiwi.

25Otmu Sauloŋe tânnohoâk sâm Banawaŋe Antiok kapi pilâm Taso kapiân ari pâinop. 26Ari Saulo mem tetem Antiok kapiân âwurem ariowot. Âwurem ari orowâk manmâ Yesuhât den kâsikum yiŋgim manmutâ yambu konok pesuk sâop. Otmu Antiok kapi yan aŋgoân Yesuhât komot ya yeŋgât kutyeŋe pato, “Kiristohât lohimbi”, sâm yongonbi.

27Sâp yan lok nombotŋe Anitâhât den sâm tetewiŋe Yerusalem kapi pilâm Antiok kapiân ariwi. 28Yâhâ yâk yeŋgâlen gâtŋe âlâ, kutŋe Ahawo sâm, emet inânŋan Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe po pato tetewuap yakât den biwiŋan katmu sâm teteop. Yawu gârâmâ yakât kakŋan Roma yeŋgât kunyeŋe âlâ, kutŋe Kalaurio manop sâp yan po pato ya teteop. 29Emet inânŋan Ahawoŋe den yawu sâm tetem Yesuhât komot ekyongomu nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu Yesuhât komot Yuraia hânân manbi ya tânyongone sâm tewetsenŋe dopyeŋanâk menduhuwi. 30Tewetsenŋe menduhum Banawa yet Saulo yitgiŋetâ mem ari Yesuhât komot Yuraia hânân manbi ya yeŋgât galemlipyeŋe yiŋgiowot.