Search form

Aposolo 15

Paulo yet Banawa Yerusalem kapiân ariowot.

1Lok nombotŋaŋe Yuraia hân pilâm Antiok kapiân ari yuwu sâm Yesuhât komot ekyongowi. “Nanlipnenŋe teteŋetâ hilâm nombolân kalimbu pesuk sâmu yanâmâ hâkyeŋahât torehenŋan undip tuhuyiŋginomgât Moseŋe girem den âlâ kulemguop.” Den yawu tap ya yen pâku lohimbiŋe ki lâum mannomai otmuâmâ Anitâŋe ki meyekmâ manman kârikŋan katyekbuap.”

2Yawu sâm ekyongoŋetâ benŋe Paulo yet Banawaŋe denyeŋe kakŋan sâmutâ kuk pato otbi. Yawu otbi yakât otmâ yuwu sâm den hikuwi. “Paulo yet Banawa lok nombotŋe orowâk hâŋgânyongomunŋe Yerusalem kapiân ari aposolo otmu Yesuhât komot yeŋgât galemlipyeŋe ekyongoŋetâ umatŋe teteap yu sâm heŋgeŋgunomai.” Yawu sâwi.

3Yawu sâm hâŋgânyongoŋetâ ariwi. Yapâ ari Poinike otmu Samaria hânân ariwi. Yan ari kândikum Yesuhât den pat âlepŋe pâku lohimbi ekyongomutâ nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu Kutdâhâlen biwiyeŋaŋe kepeiwi yakât den pat Yesuhât komot tatmâ arai ya ekyongoŋetâ nâŋgâm tepyeŋe heroŋe pato olop. 4Otmu Yerusalem kapiân ariŋetâ aposolo, Yesuhât komot, otmu yâk yeŋgât galemlipyeŋaŋe yekmâ heroŋe otyiŋgiwi. Heroŋe otyiŋgim Anitâŋe mâmâŋe otyitgimu pâku lohimbi yeŋgâlen nep miowot yakât topŋe ekyongowot. 5Ekyongomutâ Parisaio lok nombotŋe Yesuhâlen biwiyeŋaŋe kepeiwiŋe yahatmâ yuwu sâm ekyongowi. “Pâku lokŋe Mosehât girem den watmâ hâkyeŋahât torehenŋan undip tuhuaŋgiŋetâ âiloŋgo otbuap.” Yawu sâwi.

Petoroŋe den ekyongop.

6Den ya heŋgeŋgune sâm aposolo otmu galemlipyeŋaŋe yeŋiâk menduhuakbi. 7Menduhuakmâ den sahaŋgim tatŋetâ Petoroŋe yahatmâ yuwu sâm ekyongop. “Bukulipne, yuwu sâmune nâŋgâŋet. Nâŋe pâku lohimbi yeŋgâlen ari Yesuhât den pat âlepŋe ekyongomune nâŋgâm Yesuhâlen biwiyeŋaŋe kepeinomaihât Anitâŋe mem sâlipnohom âi sâm nihiop ya naŋgai. 8Anitâŋe nen lok kerek biwinenŋahât topŋe nâŋgâmapŋe ikŋe Wâtgât mâmâŋahât Heak hâŋgângumu Yura nengâlen giop. Otmu yakât dopŋeâk Anitâŋe Wâtgât mâmâŋahât Heak hâŋgângumu ge pâku lohimbi biwiyeŋe mem heweweŋ tuhumu Yesuhâlen biwiyeŋe katbi. Yakât otmâ Anitâŋe pâku lohimbi nâŋgâyiŋgimap. 9Nen Yura lohimbi otmu pâku lohimbi orop dop konohâk mansain. Pâku lohimbiŋe biwiyeŋe Yesuhâlen katbi yan yâk yeŋgât tosa pilâyiŋgiop. 10Yakât otmâ yeŋe wongât Anitâ wangim umatŋe âlâ pâku lohimbi kakyeŋan katne sâm oai? Emelâk embâŋâmbâek tâmbâlipnenŋaŋe girem den lâum hâum pâpguminiwi. Otmu nen gurâ yawuâk lâum hâum pâpgumain. 11Yakât otmâ girem den lâuŋet sâm nenŋe ki sâyiŋginom. Yesu Kutdâŋe pâku lohimbi mâmâŋe otyiŋgimu yâkâlen biwiyeŋaŋe kepeimai. Yakât otmâ yâkŋe manman kârikŋahât pat yakât bulâŋe yiŋgimu menomai. Otmu nen gurâ yawuâk.” Yawu sâop.

12Otmu Anitâŋe Paulo yet Banawa mâmâŋe otyitgimu pâku lohimbi yeŋgâlen ari kulem topŋe topŋe memutâ ekŋetâ ewe membe olop yakât den pat ekyongomutâ nâŋgâwi.

Yakowoŋe den ekyongop.

13Paulo yet Banawaŋe den sâm tiŋ pilâmutâmâ Yakowoŋe yahatmâ den yuwu sâm ekyongop. “Bukulipne, den sâmune nâŋgâŋet. 14Anitâŋe pâku lohimbi tihityeŋe otmu nombotŋaŋe ikŋan biwiyeŋaŋe kepeim mansai ya manman kârikŋahât pat kuyiŋgiop yakât den pat Simonŋe eknongomu naŋgain. 15Emelâk emet inânŋan Anitâŋe poropete âlâ den ekumu kulemguop yakât bulâŋe tetemu eksain. Den ya yuwu tap.

16“Kutdâŋe yuwu yap. “Hâmbâi Dawitiŋe Isirae lohimbi galemyongoap ya yeŋgât kasalipyeŋaŋe taka yongom itit kiom tuhuyiŋgiŋetâ kapi kâwurumŋeâk kinbuap. Otmu nâŋgâmune ârândâŋ otmu sese hâkulipyeŋaŋe âwurem taka kâwurum ya pitim kapi âiŋe tuhum yan mannomai. Sâp yan Dawitihât senâmbâ gâtŋe mem kânâŋgâmune lohimbi tihityeŋe otmu âiloŋgo loŋgo mannomai. 17Yawu otmâ pâku lohimbi hânŋan kulemŋan mannomai ya nine pat kuyiŋgiwan yâkŋe Kutdâhâlen ari hoŋ bawaŋgim mannomai.

18Emelâk emet inânŋan Kutdâŋe den yawu sâm teteop.”

Poropete den yawu kulemguop.

19Yakât otmâ biwinaŋe yuwu naŋgan. Pâku lohimbiŋe Anitâhât den lâum Yesuhâlen biwiyeŋaŋe kepeine sâm otmai ya yeŋgât ki undip katyiŋginom. 20-21Emelâk embâŋâmbâek Yura nengât papatolipnenŋaŋe tatmâ nâŋgâ nâŋgâ sâp ârândâŋ miti emetyeŋan yâhâ Mosehât girem den sâlikum manmâ gawi. Otmu âun yu nen gurâ yawuâk sâlikum nâŋgâm manmain. Yakât otmâ girem den yuwu kulemgum katyiŋginom. “Pâku lohimbiŋe Porom Lâpio mepaem sotbân gotyeŋan katnomai yapâ gâtŋe ki mem nenomai. Otmu noniŋ bulimakao eŋgatŋe sâhâm maŋguŋetâ mumbuap ya otmu yakât hepŋe ki nenomai. Otmu kâwâ konda ki otnomai.” Den yawu kulemgum katyiŋginom. Yawu.” Yakowoŋe den yawu sâop.

Pâku lohimbiŋe Yesuhâlen biwiyeŋaŋe kepeiwi ya yeŋgât pepa kulemgum katyiŋgiwi.

22Yawu sâmu aposolo otmu galemlipyeŋaŋe Yesuhât komot orop menduhuakmâ biwiyeŋaŋe hikuakmâ konohâk otmu lok yâhâp mem teteyelekŋetâ Paulo yet Banawa orop Antiok kapiân arinomaihât pâinyelekbi. Yawu otmâ lok yâhâp, kutyetŋe Yurasi Basawa yet Sila sâm, yâk mem katyelekbi. 23Lok yâhâp yuŋe Paulo yet Banawa orop Antiok kapiân arinomai sâm pâku lohimbi yeŋgât pepa yuwu kulemgum yiŋgim hâŋgânyongowi.

“O Bukulipnenŋe,

Yen pâku lohimbi, Antiok, Siria, Kirikia kapi ambolipŋaŋe Yesu Kiristohâlen biwiyeŋaŋe kepeim mansai yen Anitâŋe meyekmu nen orop komot konohâk oain. Yakât otmâ nen aposolo otmu Yesuhât komot Yerusalem kapiân mansai ya yeŋgât galemlipyeŋaŋe heroŋe nâŋgâyiŋgim pepa yu kulemgum katyiŋgiain. 24Umatŋe âlâ yeŋgâlen teteop ya nengâlembâ lok nombotŋaŋe yeŋe eŋgatyeŋeâk otmâ yeŋgâlen taka den topŋe topŋe ekyongoŋetâ nâŋgâwi. Nenŋe lok ya ki âi sâm yiŋgim hâŋgânyongowin. 25-27Yakât otmâ nenŋe menduhuakmâ lok yâhâp, kutyetŋe Yurasi yet Sila sâm mem katyelekmâ hâŋgânyotgomunŋe taka den ekyongomutâ nâŋgânomai. Yâkŋe Banawa yet Paulo yâk orop yeŋgâlen takanomai. Paulo yet Banawaŋe Kutdâ Yesu Kiristo hoŋ bawaŋgim hâhiwin kakŋan manmawot. 28Anitâŋe biwi nâŋgân nâŋgânnenŋan katmu nâŋgâmunŋe tetemu undip ki katyiŋginom yawu naŋgain. Yâhâ girem den pâŋe tâlâwâk ekyongoain yu lâuŋetâ ârândâŋ otbuap. 29Pâku lohimbiŋe Porom Lâpio mepaem sotbân gotyeŋan katnomai yapâ gâtŋe ki mem nenomai. Otmu noniŋ bulimakao eŋgatŋe sâhâm maŋguŋetâ mumbuap ya otmu yakât hepŋe ki nenomai. Otmu kâwâ konda ki otnomai. Girem den yu lâum manŋetâ ârândâŋ otbuap. Yawu. Nen bukulipyeŋe Yerusalem kapiân mansain.”

30Pepa yawu kulemgum yiŋgim hâŋgânyongoŋetâ mem Antiok kapiân ariwi. Antiok kapiân ari Yesuhât komotŋe mem menduhuyekmâ pepa ya yiŋgiwi. 31Pepa ya yiŋgiŋetâ sâlikum nâŋgâwi. Otmu biwiyeŋe orotok sâmapgât lohotŋan mannomai sâm kulemguwi ya sâlikum nâŋgâŋetâ tepyeŋe heroŋe olop.

32Anitâŋe Yurasi yet Sila mâmâŋe otyitgimu yâkŋe lohimbi ya den kâlewâk ekyongom biwiyeŋe mem heweweŋ tuhuyehowot. 33-34Yawu otmâ Yesuhât komot Yerusalem kapiân âwurem ariyet sâm hâŋgânyotgowi. Yawu sâm hângonyotgowi yamâ Silaŋeâmâ pilâm yan manmu Yurasiŋe ikŋiâk âwurem Yerusalem ariop.

Paulo yet Banawa pilahowot.

35Paulo yet Banawaŋe Antiok kapiân manmâ Yesuhât komolân gâtŋe lok nombotŋe orop Kutdâhât den lohimbi kâsikum yiŋgiwi. 36Sâp âlâen Pauloŋe Banawa yuwu sâm ekuop. “Netŋe aŋgoân kapi tipi tapi tatmâ arap yan ari Kutdâhât den kapi ambolipŋe ekyongomutŋe nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu Yesuhâlen biwiyeŋaŋe kepeiwi. Yâkŋe girawu mansai yakât nâŋgâm ari yekdom.”

37Yawu sâmu Banawaŋeâmâ Yoane Mareko orowâk arinom sâop. 38Emelâk Yoane Marekoŋe âi pâŋan pilâm Pampilia hân yan pilâyelekmâ Yerusalem kapiân âwurem ariop. Yakât otmâ Banawaŋe Yoane Mareko orowâk arinom sâop ya Pauloŋe nâŋgâmu ki ârândâŋ olop. 39Yakât otmâ Paulo yet Banawa sâm kuaŋgim pilahowot. Pilakmâ Banawaŋe Yoane Mareko memu orowâk waŋga pato âlâen yâhâmutâ meyelekmâ Kipiro mâtuŋa yan ari kioŋowot. 40Yâhâ Pauloŋeâmâ Sila memu Kutdâŋe tihityetŋe olâk sâm Yesuhât komotŋe hâŋgânyotgoŋetâ ariowot. 41Ari Siria, Kirikia hân ya hâtikgum Yesuhât komolipŋe kapi tipi tapi yan manmâ arai yâk yeŋgât biwiyeŋe orotok sâmapgât mem kârikŋe tuhuyehowot.