Search form

Aposolo 20

Pauloŋe Makeronia otmu Akaia hânân arim takaop.

1Kapi ambolipŋe tepyeŋe welâmŋan gemu itoŋgaloŋ otbi yakât kakŋan Pauloŋe Yesuhât komolipŋe menduhuyekmâ den bâiŋe ekyongom biwiyeŋe mem heweweŋ tuhuyekmâ Makeronia hânân ariop. 2Hân yan Yesuhât komot manmâ ariwi yâk yeŋgâlen ari Yesu Kiristohât den kâsikum yiŋgim biwiyeŋe mem heweweŋ tuhum yapâ pilâyekmâ Akaia hân, nengâlengen âwurem takaop. 3Nengâlen takamu orowâk manbin. Yâkŋe Yesuhât komot den kâsikum ningimu emetsenŋe kalimbu pesuk sâop. Otmu pilânenekmâ Siria hânângen ariwe sâm saru sâtŋan ge waŋgaen yâhâwe sâm otmu Yura lok nombotŋaŋe kune sâm den hikuwi yakât den pat nâŋgâm lok nombotŋe orowâk Makeronia hân yapâ ariwi. 4Otmu lok orowâk ariwi ya yeŋgât kutyeŋe yuwu. Piro nanŋe, kutŋe Sopata sâm, yâhâmâ Berea kapi amboŋe. Âlâmâ Tesalonike kapi amboyâhâtŋe, kutyetŋe Aristako yet Sekundo. Yâhâ âlâmâ Derewe kapi amboŋe, kutŋe Gaio. Âlâmâ Timoteo, otmu Asia hân yapâ gâtŋe lok yâhâp, kutyetŋe Tikiko yet Toropimo. 5Lok yamâ pilânenekmâ kulet sâm ari Toroa kapi Asia hânân tap yan ari mambotningim manbi. 6Yâhâ nenŋe Pilipi kapiân tatmunŋe Natik Hombaŋ ya pesuk sâmu kapi ya pilâm waŋga patoen yâhâmunŋe menenekmâ ariop. Ari hilâm mome pesuk sâmu Toroa kapiân ari katnenekmu ge yâhâm peneyiŋgiwin. Peneyiŋgim yan yâk orop tatmunŋe hilâm nombolân yâhâp pesuk sâop.

Pauloŋe lok âlâ mumuŋambâ mem yahalop.

7Otmu tatmâ nâŋgâ nâŋgâ sâpŋe pesuk sâmu natik nene sâm emet âlâen yâhâ menduhuakbin. Otmu emet haŋ sâmu kapi ya pilâm arinom gârâmâ yakât otmâ Pauloŋe den kâlep pato eknongomu tatmunŋe omoŋ kâmbukŋe olop. 8Otmu emet biwiŋan tatbin yan balam saum katŋetâ sem haŋ sâmu tatbin. 9Yâhâ Pauloŋe den kâlep eknongomu, lok âlâ, kutŋe Yutiko sâm, yaŋe Paulohât den nâŋgâm senŋe aman aman otmu siru meme kuwi yan iop. Yan im tatmu yapâ kum kioŋop. Yâhâ emet yakât biwiŋe kalimbu kakŋan amokŋan tuhuwi yapâ kioŋmâ kumu muop. Yawu gârâmâ lok nombotŋaŋe in yawu ge mem ekmâ “bâleap”, yawu sâm eknongowi. 10Yawu otmâ Pauloŋe ge lok ya mem yuwu sâm ekyongop. “Ki iseŋet. Yu tepŋe yawuâk mândim tap.” 11Yawu sâmu lok ya yahatmu emelan yâhâŋetâ sot um nem tatmunŋe Pauloŋe Yesuhât den kâsikum ningimu den alahu gulahu otmunŋe emet haŋ sâop. Emet haŋ sâmu pilâyekmâ ariwin. 12Otmu lok mumuŋambâ mem yahalop yakât tepyeŋe welâmŋan gemu emetyeŋan ariwi.

Pauloŋe Toroa kapi pilâm Milete kapiân ariop.

13Pauloŋe saru hâlâŋmâ Aso kapiân ariwe sâm katnenekmâ arimu nenŋe waŋgaen yâhâmunŋe menenekmu Aso kapiân ariwin. 14Yan arimunŋe penaŋgiakmâ orowâk ariwin. Yawu otmâ Mitilene kapiân ariwin. 15Yapâ ari emet haŋ sâmu yâhâpŋan Kio mâtuŋa wangim ari kalimbuŋan Samo mâtuŋa yan ariwin. Yapâ ari imbâtŋan Milete kapi mewin. 16Yâhâ Pentikosi hombaŋ tâlâhuop. Yakât otmâ Pauloŋe Yerusalem kapiân in yawu ariwe sâm olop. Otmu yapâ ari Yesuhât komot Epeso kapiân mansaiŋe alitnenekŋetâ yan tatmunŋe sâp kâlep otmapgât kapi ya wangim Milete kapiân tâŋâk ariwin.

Pauloŋe Epeso yeŋgât galemlipyeŋe den ekyongop.

17Milete kapi ari waŋgaembâ gemunŋe Pauloŋe lok âlâ hoŋ hâŋgângumu Epeso kapiân ari Yesuhât komot yeŋgât galemlipyeŋe ekyongom dâiyekmu takawi. 18Takaŋetâ Pauloŋe den yuwu sâm ekyongop. “Aŋgoân nâŋe Asia hân pato yuân taka yen orop manban. Taka manmâ âi topŋe katmâ Yesu Kiristohât den kâsikum yiŋgim gawan ya naŋgai. 19Kutdâhât tem lâuwaŋgim huruŋ huruŋ manmâ hoŋ bayiŋgim manban. Otmu Yura lohimbi nombotŋaŋe nohom mem âlâlâ tuhunekŋetâ hâhiwin kakŋan manban. 20Yawu gârâmâ ki lohotŋe otmâ Yesuhât den kurihiwan. Yen manman âlepŋan mannomaihât lohimbi senyeŋan kinmâ Yesuhât den pat âlepŋe pahâk ekyongowan. Otmu emetyeŋan gurâ ari Yesuhât den topŋambâek kâsikum yiŋgim manban. 21Yawu otmâ Yura lohimbi otmu kapi ambolipŋaŋe orotmemeyeŋe bâleŋe bet pilâm Kutdâ Yesuhâlen biwiyeŋaŋe kepeim manŋet sâm girem den ekyongom eŋgatyeŋan gewan. 22Otmu Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe biwinan kioŋmu tem lâuwaŋgim pilâyekmâ Yerusalem kapiân ariwe sâm oan. Yawu gârâmâ arimune girawu otnihinomai ya ki nâŋgâm heŋgeŋguan. 23Yawu gârâmâ kapi ârândâŋ arim takamune yan Wâtgât Mâmâŋahât Heakŋe Anitâhât biwiŋan tap ya mem biwinan katmu Yerusalem ariwom yan pâi emetŋan katnekmâ mem âlâlâ tuhuneknomai ya naŋgan. 24Yawu gârâmâ Anitâŋe lok kerek tihitnenŋe otbe sâm oap yakât den pat âlepŋe lohimbi ekyongowomgât Kutdâ Yesuŋe âi sâm nihiop. Nep yu tuhum pesuk pilâwom sâm yakât biwinaŋe mem nine manmannahât nâŋgâmune ki yahatsap.

25Anitâŋe tihitnenŋe otmap yakât den pat âlepŋe kâsikum yiŋgim gan. Otmu arimune yen orop âlâku ki eŋaknom. 26-27Yakât otmâ yiwereŋe den yuwu sâm ekyongomune nâŋgâŋet. Anitâŋe lok kerek nengât tihitnenŋe otbe sâm nanŋe Yesu Kiristo hâŋgângumu ge kawenenŋan kinmu howanân kuŋetâ muop. Yawu gârâmâ lohimbi âlâ me âlâŋe yâkâlen biwiyeŋaŋe kepeim mannomai ya Anitâŋe meyekmâ manman kârikŋan katyekmu heroŋe kakŋan mannomai. Yakât otmâ den topŋambâek kâsikum yiŋgim gan. Yakât otmâ lohimbi âlâ me âlâŋe den yakât nâŋgâŋetâ gemu Yesu betgunomai otmuâmâ tosa ya nâhâlen ki gâitnomai. Yamâ amboŋe ikŋe. 28Anitâhât nanŋaŋe kawenenŋan kinmu kuŋetâ muop yâkâlen biwinenŋaŋe kepeim manmain otmuâmâ ikŋe pat kuningiop yakât bulâŋe ya menom. Yâkât komotŋe lohotŋe otmaihât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe yen meyekmâ galem yongomap. Yawu otmu yeŋe biwi golâek manmâ yâkât wâtŋan kinmâ Yesuhât komot galemyongonomai.

29Pilâyekmâ ariwom yan wuân teteyiŋgiwuap yakât den âlâen hâum yuwu sâmune nâŋgâŋet. Lama yamâ pâlâmŋe kinmai. Yawu kinŋetâ yan soso hulinŋe taka nombotŋe yingim neyekmai. 30Yakât dopŋeâk yeŋgâlen gâtŋe lok nombotŋaŋe Yesu Kiristohât lohimbi den pat âlepŋe kelaŋgatmâ ekyongonomai. 31Yakât otmâ biwiyeŋaŋe golâek mannomai. Otmu nâŋe omoŋe hilâmŋe Anitâhât den topŋambâek yen kerek otmu ikŋiâk ikŋiâk kâsikum yiŋgim hâhiwin kakŋan manmâ gamune yambu kalimbu pesuk yap. Den kâsikum yiŋgim gaman ya mem mete tuhum mannomai.

32Otmu yukârâmâ katyekmâ arimune Anitâŋe tihityeŋe otbuap. Anitâŋe tihityeŋe otmap yakât den pat âlepŋe nâŋgâm manmâ yâhâŋetâ biwiyeŋe ki houŋ sâwuap. Yâkât den tiŋâk lâum yâkât amutgen mannomaiŋe otmuâmâ manman kârikŋahât pat kuyiŋgiop yakât bulâŋe menomai.

33-35Yesuŋe den âlâ yuwu sâop. “Sot me iri sikum me senŋe âlâlâ bukulipnenŋe yeŋgât tatyiŋgiap yapâ mem kâsikum ningiŋetâ heroŋe nâŋgâmain. Yawu gârâmâ sot me iri sikum senŋe âlâlâ tatningiap yapâ mem kâsikum yiŋgimâmâ heroŋe pato nâŋgâmain.” Yawu sâop. Den sâop ya watmâ yeŋe tânnohom tewetsenŋe me hâk katipŋe me senŋe âlâlâ kâsikum nihiŋet sâm ki ulityongominiwan. Yamâ nâ ninâk nep mem yapâ tewetsenŋe mem dâim sot me senŋe âlâlâ puluhum nine otmu bukulipne orowâk Anitâ hoŋ bawaŋgimain ya tânahom manmain. Otmu lohimbi mesek otbi me wâtyeŋe gemu manbi ya tânyongom gan ya gurâ yeŋe naŋgai. Yakât otmâ nâŋe kâi towat otmâ gan yawuâk watmâ manŋetgât naŋgan.” Yawu sâm ekyongop.

Den yawu sâm ekyongomu kâmguŋetâ ulitguop. 36-38Otmu Pauloŋe “Arimune âlâku ki eŋaknom” sâop yakât nâŋgâŋetâ tepyeŋe dondâ hako otmu iseaŋgim lâum parahuakmâ katŋetâ waŋgaen yâhâop.