Search form

Aposolo 21

Pauloŋe Yerusalem kapiân âwurem ariop.

1Katyekmâ waŋgaen yâhâmunŋe menenekmâ mâtuŋa âlâ, kutŋe Kosi sâm, yan tâŋ tâŋâk ariop. Emet haŋ sâmu yapâ pilâm ari Loto mâtuŋa wangim Patara kapiân ariwin. 2Yan ari waŋga pato âlâ Poinike kapiân ariwe sâm olop ya mem tetewin. Otmu yapâ waŋga yan yâhâmunŋe menenekmâ ariop. 3Ari sennenŋe pilâm Kipiro mâtuŋa ekmunŋe gâwu gâwu olop. Ya wangim ari Siria hânân kapi âlâ, kutŋe Tiro sâm, ya saru ginŋan tap yan ariwin. Otmu waŋgaembâ gemunŋe nep lokŋe waŋgaen yâhâ senŋe âlâlâ yapâ lâum ba kendiŋ emetŋan katŋetâ talop. 4Yawu otŋetâ nenŋeâmâ kapiân yâhâ Yesuhât komot mem teteyekmâ orowâk manmunŋe hilâm nombolân yâhâp pesuk sâop. Sâp yan Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe lohimbi ya yeŋgât biwiyeŋan kioŋmu Pauloŋe Yerusalem kapiân ki ariwuapgât nâŋgâm yakât ekuwi. 5Otmu waŋga yaŋe kapi ya pilâm ariwe sâm otmu yan lohimbi yaŋe nimnaomlipyeŋe meyekmâ saru sâtŋan ge kinŋetâ orowâk tatmâ Anitâ mepaewin. 6Yawu otmâ parahuakmâ waŋgaen yâhâmunŋe yâhâmâ kapiân âwurem takawi.

Lok âlâ, kutŋe Ahawo sâm, yâkŋe Paulo den ekuop.

7Waŋgaen yâhâmunŋe menenekmâ Tiro kapi ya pilâm Tolemai kapiân ari katnenekmu ge kapiân yâhâwin. Kapiân yâhâ Yesuhât komot mem teteyekmâ orowâk tatmâ den huhuwin. 8Otmu emet haŋ sâmu pilâyekmâ Kaisaria kapiân ari lok âlâ, kutŋe Pilip sâm, yâkât emelan yâhâ tatbin. Pilip ya emelâk Yerusalem kapiân Yesuhât komotŋe lok nombolân yâhâp meyekmâ nep sâm yiŋgiwi ya yeŋgâlen gâtŋe. 9Otmu baralipŋe imbât, imbi tat tatŋe manbiŋe Anitâhât den lohimbi kâsikum yiŋgim manbi. 10Nenŋe yâk orowâk tatmunŋe lok âlâ, kutŋe Ahawo sâm, yâkŋe Anitâhât den sâm tetem manminiop. 11Yakât otmâ yâkŋe Yuraia hân pilâm nengâlen taka Paulohât letŋe mem holaŋbaŋgimâmâ ikŋe kâiŋe bâtŋe menduhum sâhâm yuwu sâm eknongop. “Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe yuwu yap. “Let yukât amboŋe Yerusalem kapiân ariwuap yan Yura nengât papatolipnenŋaŋe yuwu sâhâm pâku lok yeŋgât bâtyeŋan katnomai.” Yawu yap.”

12Ahawoŋe yawu sâm eknongomu, nâŋgâm nen otmu kapi ambolipŋaŋe “Pauloŋe Yerusalem kapiân arimap,” sâm kuwaŋgiwin. 13Kuwaŋgimunŋe sâop. “Wongât tepyeŋe bâlemu kunihiai? Nâŋe Yerusalem kapiân yâhâ Yesuhât den pat âlepŋe lohimbi ekyongowom. Yawu gârâmâ Yura nengât papatolipnenŋaŋe pâi emetŋan mem katneknomai yakât ki nâŋgâm gorânihiwuap. Otmu yâkŋe nohonomai yanâmâ hâkne ki biuk sâwuap.” Yawu sâop.

14Yawu sâmu witgum ekuwin yamâ nâŋgâmu ki ârândâŋ otmu iliwelop. Yakât otmâ pilâm yuwu sâwin. “Wuân me wuân Kutdâhât biwiŋan tap ya tetewaŋgiwuap. Ya Anitâhât wahap.” Yawu sâwin.

15Otmu nenŋe Pilip orop tipiŋe tatmunŋe Pauloŋe eknongomu kapi ya pilâm Yerusalem kapiângen ariwin. 16Yâhâ Kaisaria kapi ambolipŋaŋe Yesuhâlen biwiyeŋaŋe kepeim manbi ya nombotŋe orowâk ariwin. Otmu lok âlâ, Kipiro mâtuŋa yan gâtŋe, kutŋe Neson sâm, yâhâmâ embâŋâmbâek Yesuhâlen biwiŋaŋe kepeim manmâ gaop yâkât emetŋe mâtâp pato ya hâlâŋmâ tap yan yâhâ iwin.

17Otmu emet haŋ sâmu yapâ ari Yerusalem kapiân yâhâ Yesuhât komotŋe orowâk manbin. 18Emet haŋ sâmu yahatmâ Yakowohât emelan yâhâwin. Yan yâhâ tatmunŋe Yesuhât komot ya yeŋgât galemlipyeŋe kerekŋe taka peneningiŋetâ orowâk tatmâ den huhuwin. 19Yawu otmâ Anitâŋe Paulo mâmâŋe otbaŋgimu pâku lohimbi yeŋgâlen ari Yesuhât den pat âlepŋe ekyongomu nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu Yesuhâlen biwiyeŋe katbi yakât den pat ekyongop.

Pauloŋe Mosehât girem den lâuop.

20Pauloŋe den pat ya ekyongomu nâŋgâŋetâ Anitâ mepaem yuwu sâm Paulo ekuwi. “Bukunenŋe, yuwu sâm ekgohomunŋe nâŋgâ. Yura lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe Yesuhâlen biwiyeŋaŋe kepeim manmâ Mosehât girem den lâumai. 21Yâkŋe gâhât yuwu sâŋetâ naŋgain. “Yura lohimbi nombotŋe pâku lohimbi yâk yeŋgâlen ari mansaiŋe Mosehât girem den pilâŋet sâm gâŋe eŋgatyeŋan gemat. Otmu nanlipyeŋe yeŋgât hâkyeŋahât torehenŋan undip ki tuhuyiŋgiŋet sâm kuyiŋgimat. Yawu otmâ Yura lohimbi nengât orotmemenenŋe pilâŋet sâm kuyiŋgimat. Yawu sâŋetâ naŋgain. 22Otmu gâ Yerusalem kapiân taka tat yakât den pat getek nâŋgânomai. 23Yâhâ yâkŋe nâŋgâm bâlehihimaihât yuwu otbuatgât naŋgain. Nengâlen gâtŋe, lok imbât yâkŋe yuwu sâm den hikuwi. “Nenŋe Mosehât girem den lâum wahap âlâ otmunŋe pesuk sâwuap yan Anitâhât hotom uwaŋgim somotnenŋe korotok hâreaŋginom.” Yawu sâm den hikuwi. Yawu gârâmâ tewetsenŋe ki tatyiŋgiap. Yakât otmâ opon kâmbukŋan ki yâhâm Anitâhât hotom uwaŋgim somotyeŋe korotok hâreaŋgiai. Inâk manŋetâ sâp emelâk katbi ya tâlâhuap. 24Yakât otmâ hândâhân gâŋe opon kâmbukŋan yâhâ tânyongom tewetsenŋe katyiŋgiwuat. Yawu otdâ hilâm nombolân yâhâp pesuk sâmu Anitâhât hotom uwaŋgim somotyeŋe korotok hâreaŋgiŋetâ pesuk sâwuap. Yawu otdâ lohimbiŋe gekmâ yuwu nâŋgânomai. “Paulo hakŋan sâŋetâ naŋgain ya imbiâk sâŋetâ naŋgain. Yâkŋeâmâ Mosehât girem den lâumu eksain.” Yawu sânomai. 25Yawu gârâmâ pâku lohimbiŋe Yesuhâlen biwiyeŋaŋe kepeim manmai ya yeŋgât pepa yuwu kulemgum katyiŋgiwin. “Pâku lohimbiŋe belângen manmaiŋe Porom Lâpio mepaem sotbân gotyeŋan katnomai yapâ gâtŋe ki mem nenomai. Otmu noniŋ bulimakao eŋgatŋe sâhâm maŋguŋetâ mumbuap ya otmu yakât hepŋe ki nenomai. Otmu kâwâ konda ki otnomai.” Yawu sâm den katmunŋe ariop.” Yawu sâm Paulo ekuwi.

26Yawu sâŋetâ Pauloŋe lauyeŋan mem lok imbât ya yeŋgâlen torokalop. Emet haŋ sâmu yâk orowâk opon kâmbukŋan yâhâwi. Opon kâmbukŋan yâhâ Anitâŋe yekmu ârândâŋ olâkgât hotom umai ya ekyongomu piriyekbi. Otmu lok imbât yaŋe “Mosehât girem den lâum wahap âlâ otnom,” sâm den hikuwi ya sâp girawuân lama gâim hotom uŋetâ pesuk sâwuap yakât sâp Pauloŋe sâm kalop.

Yura lohimbi nombotŋaŋe Paulo mem kune sâm otbi.

27Hilâm nombolân yâhâp pesuk sâmu, Pauloŋe opon kâmbukŋan yâhâmu Yura lok nombotŋe Asia hânângembâ kandi taka tatbiŋe ekmâ nâŋgâm bâlewaŋgiwi. 28Yawu otmâ Paulohât yuwu sâm lohimbi yan kinbi ya den kâlâp ekyongowi. “Wâe, Isirae lok, yuwu sâmunŋe nâŋgâŋet. Pâku lohimbiŋe nengât nâŋgâm bâleningiŋetgât lok yuŋe ya yeŋgâlen ari sâm ge katnenekmâ eŋgatyeŋan gemap. Otmu Mosehât girem den otmu nengât opon kâmbukŋahât orotmeme ya gurâ yawuâk sâm ge katmap. Otmu âun yukârâmâ pâku lok âlâ dâim nengât opon kâmbukŋan orowâk yâhâm giawot. Yawu otmâ nenŋe yan yâhâ Anitâ mepaem yuwu yawu otnom yakât undip katningiap.” Yawu sâwi yamâ topŋe yuwuhât imbiâk sâwi. 29Emelâk Pauloŋe Epeso kapi amboŋe âlâ, kutŋe Toropimo sâm, yâk orop kapi tânâmŋan bam gam otmutâ yelekmâ “Imbiâk yâku opon kâmbukŋan yâhâm giawot,” yawu sâm hilipguwi.

30Paulohât yawu sâm ekyongoŋetâ nâŋgâm yapâ Yura lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe tepyeŋe kâlâp punduŋ sâmu nombotŋaŋe in yawu sururuk sâm opon kâmbukŋan yâhâm Paulo mem gewi. Mem geŋetâ yan opon kâmbukŋahât tembe lâu âlâŋe yekmâ “opon kâlehen yâhâ otŋetâ bâlemap,” sâm gahatŋe maŋguop. 31Gahatŋe maŋgumu Paulo mem kune sâm otŋetâ yan lok âlâŋe yekmâ sâop. “Yerusalem kapi ambolipŋe kerekŋe kapam kune sâm otmâ menduhuaksai,” yawu sâm den katmu Roma tembe lâu yeŋgât kunyeŋe pato yâkâlen arimu nâŋgâop. 32Nâŋgâm pârâk pilâm tembe lâu yeŋgât kunlipyeŋe ekyongomu tembe lâu kiŋgitŋe orowâk meyekmâ opon kâmbukŋan ariwi. Yan ariŋetâ Yura lok nombotŋe Paulo kum kinbiŋe yekmâ kiŋgityeŋahât otmâ pilâŋetâ talop. 33Pilâŋetâ tatmu tembe lâu yeŋgât kunyeŋe patoŋe tembe lâu nombotŋe ekyongomu Paulo mem ip kârikŋe yâhâp mem yaŋe bâtŋe sâhâwi. Yawu otŋetâ kunyeŋaŋe lohimbi kinbi ya yuwu sâm âiyongop. “Lok yu wonân gâtŋe. Wuân otmu bâleap yakât kune sâm oai?”

34Yawu sâm âiyongomu den ihilâk mahilâk nâku sâwe gâku sâwe otŋetâ gulip malip olop. Yawu otmu topŋe nâŋgâm heŋgeŋguwe sâm tembe lâulipŋe ekyongomu Paulo dâim kiap yeŋgât emetyeŋehen ariwi. 35-36Emetyeŋehen ari tirehân yâhâne sâm otŋetâ yan lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe kuk bâleŋe otmâ “Paulo mem kumunŋe muâk,” sâm mem hawam mewam tuhuyekmâ mâtâp maŋguyiŋgiwi. Mâtâp maŋguyiŋgiŋetâ tembe lâu yaŋe Paulo dâim limbâroŋyekmâ emet gahatŋan yâhâ kinbi.

37Emet gahatŋan yâhâ kinŋetâ Pauloŋe Girik yeŋgât denân yuwu sâm tembe lâu yeŋgât kunyeŋe âikuop. “Den âlâ ekgohowe sâm oan.”

Sâmu sâop. “Ae, gâ Girik den nâŋgâmat. 38Nâŋe nâŋgâm tâpikguan. Emelâk Aihita kapi amboŋe âlâŋe Roma lok watnenekbe sâm lok 4,000 meyekmu lok ki manmaiângen ari menduhuakbi. Gâhât lok ya sâm oan. Yawu gârâmâ Girik denân yat. Yakât otmâ nâŋe nâŋgâm tâpikguan yawu naŋgan.”

39Sâmu sâop. “Nâmâ Yura lok, Kilikia hânân Taso kapi pato tap ya amboŋe. Âlepŋe, gâŋe nâŋgânihirâ lohimbi yu den âlâ ekyongowe.”

40Yawu sâmu nâŋgâwaŋgimu Pauloŋe tirek kunŋan kinmâ bâtŋe pilâm kum kuratyongomu den hutuk sâŋetâ Yura yeŋe denân yuwu sâm ekyongop.