Search form

Yoane 4

Yesuŋe Samaria yeŋgâlen ariop.

1-2Lohimbi dondâŋe Yoanehâlen ariŋetâ toen katyehop. Yawu gârâmâ lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe Yesuhât nâŋgâŋetâ yahatmu yâkâlen takaŋetâ yâkât sâtgât nen hoŋ bawalipŋaŋe toen katyekbin. Toen katyekbin yakât Parisaioŋe nâŋgâŋetâ bâleop. 3Nâŋgâŋetâ bâlemu yaŋak Yesuŋe Yuraia hân pilâm Galilaia hânângen âwurem ariwe sâm otmu orowâk ariwin. 4Ari Samaria yeŋgât hân tânâmŋambâ hârem ariwin. 5Ari kapi âlâ, kutŋe Sika sâm, ya mewin. Otmu emelâk embâŋânâk kapi yakât gotŋan tâmbânenŋe âlâ, kutŋe Yakop sâm, yâkŋe tohât lâm kâlep pato kendâop. Kendâmu yapâek to hindakmâ tumuŋan tatmu osom nemai. Otmu lâm kendâop ya nanŋe Yosep pilâwaŋgiop. 6Nen mâtâwân arim tatmunŋe sikopŋe dondâ nongop. Yakât otmâ to ya ginŋan ge tatmâ hâknenŋe mewin.

Manman kârikŋahât to yakât amboŋe yamâ Yesu.

7-8Yesuâmâ yan tatmu nenâmâ pilâm sot puluhune sâm kapiân yâhâwin. Katmâ yâhâmunŋe yan ikŋiâk tatmu imbi âlâŋe to osowe sâm kapiângembâ giop. Gemu Yesuŋe yuwu sâm ekuop. “To osom niŋdâ nembehât naŋgan.” Yawu sâop.

9Yawu sâmu yan biwiŋaŋe nâŋgâop. “Yen Yura lohimbiŋe nenekmâ nâŋgâm bâleningim nengât tera me osom bero yaŋe ki katmâ nemai.” Biwiŋaŋe yawu nâŋgâm yakât otmâ pârâk pilâm yuwu sâop. “Gâmâ Yura lok. Yawu gârâmâ girawuhât otmâ tohât ulitnohoat? Ya kâmbukŋe yakâ.” Yawu sâop.

10Sâmu sâop. “Anitâŋe heweweŋâk otmâ lâtâpnongomap yakât topŋe gâŋe ki naŋgat. Otmu nine topne gurâ ki naŋgat. Naŋgat mâne emelâk manman kârikŋahât to yakât ulitnohombât.” Yawu sâm ekuop.

11Sâmu sâop. “Lok pato, to yuâmâ lâm kâlep pato. Yawu gârâmâ to osowuatgât wahap barahâk tat yukâ. Wuânŋe mem manman kârikŋahât to yat ya osowuat? 12Yâhâ tâmbânenŋe Yakopŋeâmâ lâm yu kendâm yupâ to osom neminiop. Otmu nanlipŋe otmu lama bulimakao osom yiŋgimu neminiwi. Yâhâmâ to yupâek nem manminiwi. Yakopŋe otmâ manminiop ya wangim otbuatgât nâŋgâm yu yat me?”

13Sâmu sâop. “To yuâmâ lok âlâ me âlâŋe neŋetâ yâhâpŋe tohât kân kânâk katyekbuap. 14Yawu gârâmâ nine manman kârikŋahât to osom yiŋgimune nenomai. Ya nenomai yakât otmâ yeŋgâlembâ to yaŋe punduŋ punduŋ sâm ga takamu ya nem manman kârikŋe manmâ yâhânomai. Yakât otmâ tohât kân kânâk katyekbuapgât dop âlâ ki tap.”

15Sâmu sâop. “Maiŋ, lok pato. Nâŋe hilâm ârândâŋ to yupâ osowe sâm kapi pilâm gem yâhâm tatman. Yawuâk otmâ manmangât gike to osom niŋdâ nemune yâhâpŋe tohât ki katnekbuapgât naŋgan.”

16Sâmu sâop. “Yawu gârâmâ gâ ari lokge dâirâ orowâk takayet.”

17Sâmu sâop. “Nâmâ lokne bia.”

Yawu sâmu yuwu sâm purik pilâwaŋgiop. 18“Gâ lok imbât yaŋe mem pilâhekbi. Yamâ yiwereŋe meŋgekmu mansawot yamâ lokge bulâŋe bia. Yamâ kombo mansawot. Yakât den yat yuâmâ bonŋe.”

19Sâmu sâop. “Maiŋ, lok pato. Gâmâ Anitâhât poropete geksan. 20Yawu gârâmâ ekgohomune nâŋgâ. Emelâk tâmbâlipnenŋaŋe pumŋe yuân yâhâ kinmâ Anitâ mepaeminiwi. Yâhâ Yura lok yeŋeâmâ Yerusalem kapiân yâhâ Anitâ mepaemai. Yamâ lohimbi wosanŋe bonŋe otmai?” Yawu sâm âikuop.

21-24Sâmu sâop. “Wâe. Imbi, sâmune nâŋgâ. Hâmbâi mâne yen Samaria lohimbi pumŋe yuân Anitâ ki mepaenomai. Otmu nengu yawuâk Yerusalem kapiân Anitâ ki mepaenom. Anitâmâ nen yuwuya bia. Yâkât topŋeâmâ ikŋiâk tap. Yâhâmâ pumŋe me kapi âlâen ki tatmap. Yakât otmâmâ sâp yupâek kapi me pumŋe âlâen me âlâen yâhâ kinmâ Anitâ mepaenom yamâ hâliŋe bia. Yakât otmâ Anitâ awoŋnenŋaŋe ikŋe Wâtgât mâmâŋahât Heak hâŋgângumu ge mâmâŋe otningimu awoŋnenŋahâlen biwinenŋaŋe kepeim mepaemunŋe nâŋgâmu ârândâŋ otbuap. Yen Samaria ambolipŋeâmâ Anitâhât topŋe ki nâŋgâmâk imbiâk mepaemai. Yawu gârâmâ Anitâŋe hoŋ bawaŋe âlâ hâŋgângumu ge Yura hohetnenŋan tetem yen me nen kerek tihitnenŋe otbuap yakât sâop. Yakât otmâ nenŋeâmâ Anitâhât topŋe nâŋgâm heŋgeŋguain.” Yawu sâop.

25Sâmu sâop. “Yawu gârâmâ Anitâŋe hoŋ bawaŋe âlâ hâŋgângumu ge tihitnenŋe otbuap ya emelâk sâŋetâ nâŋgâwan. Gem yan wuân me wuân teteningiwuap ya bunewâk eknongowuap.” Yawu sâop. Hoŋ bawa yakât kutŋeâmâ Kiristo.

26Sâmu sâop. “Hoŋ bawa yakât yat yamâ nâ. Anitâŋe hâŋgânnohomu ge mansan.” Yawu sâop. 27Sâm tan mâne nenŋe sot puluhum takam Yesuŋe imbi ya orop den alahuowot ya ekmâ pârâk pilâm imbi yaŋe wuân den âikuop yakât ki âikum topŋe nâŋgâwin. Me Yesuŋe wongât imbi ya orop den alahuowot yakât gurâ yawuâk.

28Yawu otmu imbi yaŋe âsâpŋe pilâm kapiângen sururuk sâm ariop. Sururuk sâm ari kapi ambolipŋe yuwu sâm ekyongop. 29“Wâe. Lok âlâŋe to lâmŋe ginŋan taka tatmâ biwine ekmâ otman meman ya hârohâk sâm tetem eknohoap. Anitâŋe hoŋ bawa âlâ hâŋgângumu gewuap sâmai yaŋe takap mon.” 30Yawu sâmu nâŋgâm ekne sâm kapi pilâm takawi.

31Mâtâwân gem tatŋetâ nenŋe sot ne sâm Yesu ekuwin.

32Ekumunŋe sâop. “Tatnihiap ya nem mansan. Yeŋe yakât topŋe ki naŋgai.”

33Yawu sâmu alahu gulahu otmâ yuwu sâwin. “Nenŋe yu pilâm kapiân yahain yan lok âlâŋe sot waŋmu niap mon?” Yawu sâm âlâhuwin.

34Yawu sâmunŋe sâop. “Nâmâ Awoŋnaŋe hâŋgânnohomu ge tem lâuwaŋgim nepŋe tuhum mansan yaŋe nâhât sot kâle oap.

35Otmu nengât nep topŋahât nâŋgâŋetâ keterahâkgât âlâen hâum sâmune nâŋgâŋet. Emetsenŋe imbât pesuk sâmu yan kalamân gâtŋe âlemu mem nemain. Yawu gârâmâ lohimbiŋeâmâ kalamân sot âlem tap yakât dopŋeâk biwiyeŋe heweweŋ otmâ manman kârikŋan arine sâm otmâ tai. Yeŋeâmâ lohimbi dondâŋe mansai ya yeŋgât nâŋgâm âi meŋet. 36-37Yakât torokatmâ sâmune nâŋgâŋet. Lok nombotŋaŋe nep tuhumai. Yâhâ nombotŋaŋeâmâ âlemu mem konok tuhumai. Yâhâ lok âlâ me âlâŋe nâhât nep tuhumai me yakât bonŋe menomai ya yâhâp yâhâp heroŋe kakŋan mannomai. Yâhâ bonŋe âlemu mem katŋetâ tatbuap yaŋeâmâ lohimbiŋe heweweŋ otmâ Anitâhâlen biwiyeŋe kepeim manmâ manman kârikŋe menomai yakât dopŋeâk oap. 38Otmu emelâk lok nombotŋaŋe nâhât nep tuhuwi ya bonŋe âlem kinsaiŋe manman kârikŋe meŋetgât yen hâŋgânyongomune ari meyekŋet.” Yawu sâop.

39Otmu Yesuŋe Samaria gâtŋe imbi yakât biwiŋe ekmâ olop miop ya tâŋ tâŋâk sâm tetem ekuop yakât kapi ambolipŋe ekyongomu nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu Yesuhâlen takawi. 40Taka “Nen orowâk torokatmâ manbuat,” yawu sâm ekuŋetâ nâŋgâyiŋgiop. Nâŋgâyiŋgimu kapiyeŋan yâhâ hilâm yâhâp tatbin. 41Tatmunŋe den pat âlepŋe ekyongomu lohimbi dondâŋe nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu yâkâlen biwiyeŋaŋe kepeiwi. 42Biwiyeŋaŋe kepeim imbi ya yuwu sâm ekuwi. “Aŋgoân gâŋe den sârâ nâŋgâmunŋe bulâŋe olop. Yâhâ sâp yiwereŋe yuâmâ yâkŋe sârerenenekmâ manman kârikŋe ningiwe sâm ge mansap ya ikŋe lauŋambâ eknongomu nâŋgâmunŋe bulâŋanâk oap. Yakât otmâ yâkâlen biwinenŋaŋe kepeiain.” Yawu sâwi.

Yesuŋe kiap âlâhât nanŋe nâŋgâwaŋgimu âlepŋe olop.

43Yesuŋe hilâm yâhâp tatmâ den ekyongomu pesuk sâmu orowâk Galilaia hânângen ariwin. 44Mâtâwân arim tatmunŋe Yesuŋe Yerusalem kapi ambolipŋe den ekyongomu nâŋgâŋetâ gemu bet pilâwi yakât yuwu sâm eknongop. “Anitâhât poropetelipŋaŋe yeŋe kapi me hep torehenlipyeŋe orowâk tatmâ den kâsikum yiŋgiŋetâ nâŋgâŋetâ nahat otmap.” Yawu sâop. 45Galilaia hânân arimunŋe kapi tatmâ arap ya ambolipŋe emelâk tihit tihit hombaŋ ekne sâm Yerusalem kapiân yâhâ Yesuŋe kulem topŋe topŋe mem ikŋe den pat âlepŋe ekyongomu nâŋgâŋetâ bonŋe olop yaŋe nenekmâ buku otningiwi.

46Yawu otningiŋetâ ya pilâm âwurem Yesuŋe aŋgoân Kana kapiân kulem âlâ memu to ya purik sâm wain olop yan ariwin. Arimunŋe Kapanaum amboŋe, kiap âlâhât nanŋe ya mesek sâtŋan kinop. 47Mesek sâtŋan kinmu yan âwâŋaŋe Yesuŋe Kana kapiân âwurem taka tap nâŋgâm kapiŋe pilâm Yesuhâlen taka ekuop. “Nanne mesek sâtŋan tatmâ pilânenekbe sâm oap. Yakât otmâ ari heŋgeŋguhât naŋgan.”

48Sâmu sâop. “Bâe, Galilaia ambolipŋaŋe kulem topŋe topŋe memune ekneâk naŋgai. Ekŋetâ sâtŋe otmu yanâk nâhâlen biwiyeŋe katmai.”

49Sâmu sâop. “O, lok pato, nanne pilânenekmapgât in yawu ari heŋgeŋguhât naŋgan.” 50Sâmu sâop. “Nâŋgâwaŋgiangât âlepŋe hâmeŋe kinbuap. Yakât otmâ gikiâk emetgan âwurem ari.” Yawu sâop ya nâŋgâmu bulâŋe otmu âwurem ariop. 51Mâtâwân arim tatmu hoŋ bawalipŋaŋe nanŋe talop yakembâ taka yuwu sâm ekuwi. “Nange yamâ emelâk âlepŋe oap.” 52Yawu sâŋetâ yuwu sâm âiyongop. “Sâp girawuân âlepŋe oap?” Sâmu sâwi. “Oran hilâm tânâmŋan kundatŋe sânduk sâop,” sâwi. 53Yawu sâŋetâ kiapŋe yuwu nâŋgâop. “O, bulâŋanâk. Yesuŋe eknohop sâp yanâk nanne âlepŋe olop.” Yawu nâŋgâm Yesuhâlen biwiŋe kalop. Yawu otmâ ari hep torehenlipŋe yakât ekyongomu kerekŋe Yesuhâlen biwiyeŋe katbi.

54Kândikum Yesuŋe Yuraia hân pilâm Kana kapiân ari kulem memu to ya purik sâm wain olop. Yâhâ kulem yâhâpŋe miop yamâ naom tipiŋe ya âlepŋe olop.