Search form

Yoane 5

Yesuŋe lok pareŋe mem heŋgeŋgumu geretŋe lâuakmâ ariop.

1Yakât kakŋan Yura nengât hombaŋ âlâ tetemu Anitâ mepaene sâm lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe Yerusalem kapi patoen menduhuakbi. Otmu sâp yan Yesuŋe menenekmu Yerusalem kapiân yâhâwin. 2Yerusalem kapi ya hawamgum paŋ sâhâwi yakât hâŋgi âlâ, kutŋe Lama sâm, yakât ginŋan bomba âlâ tap, kutŋe Betesira sâm. Otmu bomba yakât ginŋan selep bâtnombot tuhuwi. 3Otmu selep yan lohimbi tatbi yamâ topyeŋe yuwu. Nombotŋe pareŋe otbi, nombotŋeâmâ kâiyeŋe goŋgoŋe, nombotŋe âlâmâ senyeŋe bok sâ sâŋe. 4Tatbi yaŋe yuwu otminiwi. Sâp âlâen âlâen Anitâhât aŋelo âlâŋe himbimângembâ ge bomba kâlehen gemu luk luk sâminiop. Luk luk sâmu yanâmâ tatbi ya yeŋgâlen gâtŋaŋe aŋgoân toen geminiop yamâ wuân me wuân hâhiwin ya in yawu biatbaŋgiminiop. Yawu otminiwi.

5Otmu tatbi ya yeŋgâlen gâtŋe âlâŋe pareŋe otmâ tatmâ gamu yambu 38 pesuk sâop. 6Yâhâmâ selep âlâen tatmâ aŋelo bomba kâlehen gemu luk luk sâmu gewe sâm yakât mambotminiop. Yâhâ Yesuŋe lok ya sâp kâlep yawu otmâ gamap ya ekmâ nâŋgâm âikuop. “Gâ âlepŋe otbehât naŋgat me bia?”

7Sâmu sâop. “Oŋ, yawu naŋgan yukâ. Yawu gârâmâ to yu luk luk sâmu gewe sâm ok bititik ki otmuneâk lok dondâŋe in yawu gemai. Yakât âlâŋe tânnohomu nâŋe sâm gembâm.”

8Sâmu sâop. “Bâiŋ gâ yahatmâ geretge lâuakmâ lohotŋan ari.” 9Yawu sâmu yanâk yahatmâ geretŋe lâuakmâ ariop.

10Geretŋe lâuakmâ arimu lohimbi yan kinbiŋe ekmâ nâŋgâm bâlewaŋgim yuwu sâwi. “In tatmâ naŋgain. Yawu gârâmâ gâŋe geretge lâuakdâ gekmunŋe ki ârândâŋ oap. Papatolipnenŋaŋe tatmâ nâŋgâmain sâwân âi tuhunomgât samut katbi yakât otmâmâ pilâ.” Yawu sâwi.

11Sâŋetâ sâop. “Yiwereŋe lok âlâ heŋgemnohoapŋe yuwu yap. “Yahatmâ geretge lâuakmâ ari.” Yawu sâmu âlepŋe otmâ yaŋahâmâ yu oan.”

12Sâmu sâwi. “Lok heŋgeŋgohoap ya kutŋe kundâ nâŋgâne.” Yawu sâwi. 13Yâhâ Yesuŋe emelâk yok pilâm lohimbi dondâ kinbi ya hohetyeŋambâ gem ba ariop. Yakât otmâmâ lok yaŋe Yesu ekmâ tiripyongowe sâm senŋe senŋe otmâ yâhâm giop yamâ ki ehop.

14Otmu yapâ pilâm ge opon kâmbukŋan yâhâ Yesu mem teteop. Mem tetemu Yesuŋe yuwu sâm ekuop. “Naŋgat. Nâŋe heŋgeŋgohoan. Yakât otmâ yâhâpŋe otmâ hilipguwuat yamâ hiliwahowuat.”

15Yawu sâmu lok yaŋe Yura papatolipnenŋe yeŋgâlen ari “Yesuŋe heŋgemnohoap” sâm ekyongop. 16Yâhâ Yesuŋe tatmâ nâŋgâminiwin sâpŋan lok ya heŋgeŋguop. Yakât otmâmâ Yura papatolipnenŋaŋe Yesu mem ge katne sâm den hikuwi.

Yesuhâlen biwinenŋaŋe kepeim manman bulâŋe menom.

17Den hikuŋetâ benŋe Yesuŋe yuwu sâm ekyongop. “Awoŋnaŋe hilâm ârândâŋ âi memap. Yakât otmâ nâku yawuâk âi membomgât sâm nihiop.” Yawu sâop. 18Yâhâ tatmâ nâŋgâ nâŋgâ sâpŋan lok ya heŋgeŋguop yakât nâŋgâŋetâ bâleop. Yawu otmâ Yesuŋe Anitâhât “Awoŋne” sâmu yakât otmâ Yura papatolipnenŋaŋe yuwu nâŋgâwi. “Yâhâmâ Anitâ orop dopnetŋe konohâk oap sâm ikŋahât nâŋgâmu yahatsap,” yawu sâm yakât kune sâm otbi.

19-20Yawu otŋetâ Yesuŋe yuwu sâm ekyongop. “Nine topne ekyongomune nâŋgâŋet. Nâŋe nine eŋgatneâk âi ki meman. Âi meman yamâ awoŋnaŋe wawaenekmâ tiripnohomu ikŋahâk âi memap yawuâk nâ gurâ meman. Yakât otmâ hâmbâi âi âlâ tiripnohom mâmâŋe otnihimu memune ekŋetâ âlâ kândâkdâ otbuap. 21Awoŋnaŋe lok âlâ me âlâhât manmanyeŋe torokatbuapgât dop tap. Otmu nâku yawuâk manman kârikŋe yiŋgiwomgât dop tap. 22Otmu lohimbiŋe otŋetâ bâlem gamap ya awoŋnaŋe bâiŋe ki sâm hâreyiŋgiwuap. Âi ya nâŋak bâiŋe sâm hâreyiŋgiwomgât sâm nihiop. 23Yâhâ lohimbiŋe Awoŋne ewe katmai yakât dopŋeâk nâ gurâ ewe katnekŋet sâm âi ya nihiop. Yawu gârâmâ lok âlâ me âlâŋe betnihimai yaŋe nâ betnihiain sâm Awoŋne hâŋgânnohomu gewan ya betbaŋgimai. 24Lok âlâ me âlâŋe nâhât den pat âlepŋe nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu biwiyeŋe awoŋnahâlen katmâ denŋe lâum mannomai ya awoŋnaŋe emelâk manman kârikŋahât pat kuyiŋgiop. Yakât otmâ manman kârikŋahât mâtâwân manŋetâ den âiân ki katyekbuap.

25Den âlâ yuwu ekyongomune nâŋgâŋet. Awoŋne Anitâŋe hâŋgânnohomu ge nine den pat âlepŋe ekyongom mansan. Ekyongomune lohimbi biwi pâlâmŋe mansai ya yeŋgâlen gâtŋe nombotŋaŋe nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu nâhâlen biwiyeŋaŋe kepeim mannomai yaŋeâmâ manman kârikŋahât bulâŋe menomai. 26Yakât topŋeâmâ yuwu. Awoŋne yamâ manman amboŋe. Yawu gârâmâ manman yakât galemŋe sâm nihimu yan dopnetŋe konok oap. 27Otmu hâŋgânnohomu ge lohimbiŋe otbi mewi yakât bâiŋe sâm hâreyiŋgiwomgât sâm nihiop. 28Yakât otmâ sâp patoen lohimbi muwi yamâ kerek mândeyekmune mumuŋambâ yahatmâ otbi mewi yakât matŋe menomai. 29Yâhâ lohimbi nombotŋaŋe Anitâ betbaŋgim otŋetâ bâlem gaop yamâ den âiân katyekmune yakât matŋe umatŋe menomai. Yâhâ nombotŋaŋe Anitâhât tem lâuwaŋgim âlepŋe manbi yaŋeâmâ manman kârikŋe mannomai. 30Nine eŋgatneâk âi ki tuhuman. Anitâŋe biwinan katmu tem lâuwaŋgim den sâm hâreyiŋgiman yamâ nâŋgâmu ârândâŋ otmap.

Yesuŋe kulem âlâlâ miop yan ikŋe topŋe tetem heŋgeŋguop.

31Topne teteâkgât ninak sâman mâne nâŋgâŋetâ nahat otbâp. 32Awoŋne manman amboŋaŋe nâhât topne ekmâ nâŋgâŋetgât kulem mem gamap yamâ nâŋgâwaŋgimune bulâŋanâk otmap. 33Aŋgoân hoŋ bawalipyeŋe hâŋgânyongoŋetâ Yoanehâlen ariŋetâ nâhât topne bulâŋanâk ekyongop. 34Yâhâ Yoane me lok âlâŋe nâhât topne ki sâm tetewi mâne mâtâp âlâ tetenihimbâpgât dop otbâp. Yawu gârâmâ yâkŋe nâhât topne ekyongop ya yiwereŋe nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu manman kârikŋan manŋetgât yan. 35Yoanehât nâŋgâŋetâ keterahâkgât âlâen hâum sâmune nâŋgâŋet. Yâkŋeâmâ balamgât dop olop. Balam sem laŋinŋe pilâmu ekmain yakât dopŋeâk yâkŋe den ekyongomu biwiyeŋan hâumu haŋ sâyiŋgiop. Haŋ sâyiŋgimu aŋgoân heweweŋâk nâŋgâwi. Yawu gârâmâ sâp kâlep ki otmuâk betbaŋgiwi. 36Nâhât topne yamâ yâkŋe bulâŋanâk ekyongop. Yawu gârâmâ awoŋnaŋe âi sâm nihim hâŋgânnohomu kulem topŋe topŋe memune yan nâhât topne tâŋ tâŋâk tetemu ekmai. 37Yawu gârâmâ awoŋne ki ekmâ denŋeâk nâŋgâm gamai. 38Otmu yâkâlen biwiyeŋaŋe gurâ ki kepeim manmai. Yakât otmâ awoŋnaŋe poropetelipŋe ekyongomu kulemguwi ya nâŋgâŋetâ ki keterakyiŋgimap. Otmu nâhât gurâ nâŋgâŋetâ nahat otmu yawuâk nâhâlen biwiyeŋaŋe ki kepeimai. 39Yeŋeâmâ manman kârikŋe mene sâm poropetelipŋe den kulemguwi ya haoŋmâ ârândâŋ sâlikum ekmâ tatmai. Yawu gârâmâ yeŋe nâhât topne ekŋetâ keterahâkgât den yu poropetelipŋaŋe kulemguwi. Yu sâlikum heŋgeŋgumai mâne âlepŋe nâhât topne nâŋgâm heŋgeŋgumbâi. 40Yamâ yeŋe manman kârikŋe mene sâm yan nâhât hâkâŋ otmâ biwiyeŋe nâhâlen ki katmai.

41Yawu gârâmâ lok âlâ me âlâŋe nâhât nâŋgâŋetâ yahalâkgât ki gewan. 42Yawu gârâmâ biwiyeŋe Anitâhâlen ki ari kinmap ya emelâk naŋgan. 43Yakât otmâ awoŋnaŋe âi sâm nihim hâŋgânnohomu gewan yakât nâŋgâŋetâ ki bulâŋe otmu betnihim mansai. Yawu gârâmâ lok âlâ me âlâŋe eŋgatyeŋeâk otmâ yeŋgâlen taka den ekyongomai lok yawuya yeŋgât nâŋgâŋetâ yahatmu buku otyiŋgimai. 44Yeŋe yeŋahâlâk naŋgaŋgiŋetâ yahatmap. Yawu gârâmâ Anitâ ikŋak yekmu ârândâŋ olâkgât ki nâŋgâmai. Ya otmai yakât nâŋgâŋetâ porap otmap. Gârâmâ nâhât den pat yamâ girawu nâŋgâŋetâ bulâŋe otbuap? 45-47Yeŋeâmâ nâhât den nâŋgâŋetâ gemu bet pilâm nâhâlen biwiyeŋe ki katmai. Yamâ nâŋe awoŋnahât senŋan kinmâ den âiân ki katyekbom. Yakât yuwu sâmune nâŋgâŋet. Moseŋe Anitâhât girem den kulemguop yamâ “lâum manmunŋe Anitâŋe tihitnenŋe otbuap.” yawu sâmai. Yawu gârâmâ nâhât topne nâŋgâŋetâ keterahâkgât Moseŋe den ya kulemguop. Yakât otmâmâ Moseŋe den kulemguop ya yeŋe nâŋgâŋetâ bulâŋe otmap mâne emelâk biwiyeŋe nâhâlen katbâi. Yawu gârâmâ den ya nâŋgâŋetâ porap otmap. Gârâmâ nâhât den pat yamâ girawu nâŋgâŋetâ bulâŋe otbuap?” Yawu sâm ekyongomu pilâyekmâ opon kâmbukŋambâ gem ariwin.