Search form

Mataio 28:16

Yesuŋe den bâiŋe sâm ekyongop.

(Mareko 16:14-18; Luka 24:36-49; Yoane 20:19-23)

16Otmu yakât kakŋan nen hoŋ bawalipŋe kâiân konok Galilaia hânân ariwin. Ari Yesuŋe pumŋe âlâ yan menduhuaknom sâop yan yâhâ menduhuakbin.