Search form

Ziiŋi 13:6

6Lire na, tatɛɛng'à cyɛ́rɛ pi mú shuunni i, ɲaha na yɛ pi cyeyaayi mpyi a ɲyaha sèl'e, pi mú shuunni mpyi na sì n-jà n-kwú cyage niŋkin i mɛ.