Search form

Ziiŋi 22:24

24Nakwɔri cwoŋi shɔnwuŋi mɛge na mpyi Ereyuma, uru mú à pùnampyire si. Tire pùnampyire ti ɲyɛ nte: Tebaki ná Gakyamu ná Takyashi ná Maaka.