Search form

Ziiŋi 25:6

6Ŋka mà jwo u kwû ke, u à bùɲyɛ pyi cyeebii sanmpii pyìibil'á maa pi tùugo canŋa fworompe kìrigil'e mà laage tɔɔn u jyaŋi Ishaka na.