Search form

Ziiŋi 27:33

33Tèni i Ezawu à yire jwo ke, ka Ishaka si fyá fo na ɲcyɛ̂ɛnni sèl'e. Maa jwo: «Jofoo sí u à kyaare bò a shwɔh'a pa ŋkan mii á, mà mu ta mu sàha mpa mà yɛ? Wà a pa ná kyaare e naha, ka mii i tà kyà maa jwó le u á, u mú sí uru jwóŋi ta.»