Search form

Ziiŋi 28:9

9U à li ɲya amuni ke, ka u u yîr'a kàre *Ibirayima jyaŋi Sumayila yyére, maa u pwɔrɔŋi wà lwɔ́ nàmbaga na, mà bâra u cyeebii na. Uru pùcwoŋi mɛge na mpyi Makyalati, u muɲcwoŋi mɛge sí ɲyɛ Nɛbayɔti.