Search form

Ziiŋi 35:22

22Mà Yakuba yaha kuru cyage e, Urubɛn à wwɔ̀ ná u nubileni Bila e. Yakuba à pa yire cè ke, ka li i waha u na sèl'e.

Yakuba jyaabii mɛyi yi ɲyɛ ɲje

*Yakuba pùnampyire na mpyi kɛ ná shuunni.