Search form

Ziiŋi 4:4

4Ka Abɛli mú si u mpàbilini là cû mpàpyire niɲcyiire e mà bò, maa li sìnmpe kyaare pyi sáraga Kafooŋi á. Ka Abɛli ná u sárage kyaa si ntáan Kafooŋi á.