Search form

Ziiŋi 6:7

7Maa jwo: «Mii à sùpyire yaa, ŋka mii sí ti shi bò ɲìŋke na, mà bâra yatɔɔre ná sige yaare ná yafiliyi ná saɲcyɛɛnre na, ɲaha na yɛ numɛ mii ɲyin'à fworo yi ɲjaambaaŋi na.»