Search form

Ziiŋi 7:16

16Múnayaayi puni, yi puni shuunni shuunn'à jyè batoŋi i, nɔ̀ ná ceewe, mu à jwo bà Kile à yi jwo Nuhu á mɛ. Lire kàntugo, ka Kafooŋi si ku ɲwɔge tò.