Search form

Aposolo 1:24

24Tamuro giro isa ego sewa awa, “O Tua, ni dubara gai, are ema eto ei awa nusoto nana are gesa te inoi, awa gipeyo giro