Search form

Aposolo 11:10

10Nena awa kei aweti be etorobara weti amire seli nenare awa zumera noko ewesemuro utura witisia awa.