Search form

Aposolo 11:7

7Agoro naso nana zawa ego kei aweti ninisena awa, ‘Petoro, eri. Dero azero nase.’