Search form

Aposolo 11:8

8Ge ago kei aweti nane ego sisena awa, ‘Tua, ago oko sase. Na nena sienai waya awa oko ninowena.’