Search form

Aposolo 12:21

21Ge kora wamu sewa Herode meni ge ina saira be potinua. Be awa munu giro tama nuso simena-gaena wero ema tua arumai zara nusora arumuro itise ge tama puro witaira toise ema tugata wenua.