Search form

Aposolo 14:1

Pauloto Banabare Aikoniam nate ena ge tugata wewato.

1Pauloto Banabare Aikoniam nate kei aweroto Yuda emara yere ibu amira eroma toiro ge tugata wewato giwa me wenua. Giwa me wenu Yuda ema ata Grik ema dainiro meni Yesu tuma diwa awa.