Search form

Aposolo 14:25

25Ago kei awero Pega nate ena Oziga Ewanana tugata wero ose Atelia nate niwato awa.