Search form

Aposolo 15:26

26Pauloto Banabare meni Tua nasokai Yesu Kristo emo nuai nusoto gera wai sogo wewato awa.