Search form

Aposolo 15:27

27Are ema eto tamenakare awa Yudato Silare. Nuto nisokare nana muro ge gainonakare ge da awa be meni tugata warato ninamunowa.